Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nadácie pre kultúru a vzdelanosť

Obsah > Spoločnosť > Nadácie a charita >

Kultúra, vzdelanosť

 
ODKAZY 1 - 9 z 9

Nadácia Tatra banky, Bratislava

Aktivity zamerané na oblasť vzdelávania, umenia a obnovy kultúrnych pamiatok

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti

Stredoeurópska nadácia, Bratislava

Prispievame k tvorivému rozvinutiu stredoeurópskej identity tým, že podporujeme talenty a osobnosti regiónu, aktívne sa podieľame na rozvoji a prehĺbení hospodárskej spolupráce so susednými regiónmi

Nadácia Škola dokorán

Nadácia pôsobí na Slovensku od roku 1994 a jej cieľom je podporiť proces spoločenských zmien prostredníctvom vnútornej reformy školstva

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej

Podpora vzdelávania mládeže, dospelých, zdravotne postihnutých občanov. Podpora výskumu v oblasti pedagogiky a vzdelávania, vzniku vzdelávacích inštitúcií, výmenných študijných pobytov a stáží

Alexu, Nitra

Združenie na pomoc deťom a prírode. Domovácky integračný systém je komplex systémových aktivít - tréningových, poradenských a motivačných programov pre mladistvých v zariadeniach s nariadenou ústavnou výchovou

Nadácia Aspekt, Nitra

Nezisková vzdelávacia inštitúcia, podporujúca vzdelanie a vedu, školy a univerzity, rekvalifikačné programy, výučbu cudzích jazykov, organizovanie verejných zbierok, kultúrnych, športových a spoločenských akcií

Pro Ratio, Šamorín

Nadácia na podporu študentov a pedagógov maďarského gymnázia

Nadácia Horský park, Bratislava

Pestovanie a prehlbovanie vzťahu občanov k prírode, životnému prostrediu, kultúrnym hodnotám, spoločnosti, každého k samému sebe

Copyright © BEST.SK