Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kresťanstvo

Obsah > Spoločnosť > Náboženstvo >

Kresťanstvo

 
PODKATEGÓRIE

Biblia (8)

ODKAZY 1 - 50 z 73

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, Bratislava

Spoločenstvo cirkví, ktorých základom je Písmo sväté a ekumenické vyznania. Informácie o členoch, štruktúre, poslaní, aktivitách

Slovenský kresťanský portál

Zoznam kresťanských stránok na Internete

Pramene

Homílie na nedele a sviatky, príležitostné príhovory a homíletické príklady pre kňazov, diakonov a katechetov

Gréckokatolícky apoštolský exarchát Košice

Stránky o živote v exarcháte, správy, schematizmus, cirkevné školy, kontakty

Alexander Barkoci, Komárno

Samostatný evanjelista. Portrét, kalendár kázní a tém

Katolícke noviny

Týždenník pre náboženské a spoločenské otázky

Magnificat Slovakia, Bratislava

Občianske združenie, ktorého cieľom je šírenie posolstva Panny Márie

Vydavateľstvo BYZANT Košice s.r.o.

Literatúra pre gréckokatolíkov, vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda. Zoznam publikovaných publikácii, kniha on-line, internetový obchod

Slovenská spoločnosť kánonického práva

Členovia, publikácie, stanovy, oznamy, aktivity, kontakty

Misie

Portál o misiách, misionároch, misijných krajinách, misijných dobrovoľníkoch - ich zážitky a skúsenosti. Možnosť pridať aj svoju vlastnú skúsenosť s misiami

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Putujúca cirkev

Kresťanské hnutie. Rozhovory, misijné kázne, archív kázní

Saleziáni Don Bosca

Slovenská provincia Panny Márie Pomocnice - informácie, poslanie, akcie, činnosť

Duchovná premena

Myšlienky a úvahy o premene týkajúcej sa duchovných záležitostí človeka. Desatoro Božích prikázaní, biblia a poučenia z nej, témy dneška, citáty a múdrosti

Kresťan

Stránky o biblickej viere, o Bohu, Biblii, dejinách cirkví v Európe, o nájdení spásy, o pravdách obsiahnutých v Písmach, o poukázaní na omyly siekt a náboženských smerov

Metod Dominik Trčka C.Ss.R.

Životopis, svedectvá, fotografie a informácie o rehoľnom kňazovi - redemptoristovi, ktorý zomrel v leopoldovskej väznici ako mučeník

Benedetto, Žarnovica

Predaj tovaru s náboženským zameraním. Drevorezby, liturgické predmety, medailónky, omšové víno, ružence, obrázky, krížiky. Tlačiarenské služby - sieťotlač. Autodoprava

Spoločnosť Ježišova na Slovensku

Informácie o reholi, spiritualita, pastoračná činnosť

Kňazi.sk

Informácie o kňazoch a pre kňazov, liturgia, knižnica, schematizmy, svätí

Ikonopisecká dielňa Archanjela Rafaela, Bratislava

Ikonopisecká dielňa realizuje ikonostasy do interiérov chrámov, maľbu na stenu, písanie samostatných ikon

AveMaria.sk

Dokumenty katolíckej cirkvi s vyhľadávaním a krížovými odkazmi, piesne s akordmi

Svätá Gemma Galgani

Informácie o talianskej mystičke, životopis, výroky

Teologické fórum, Bratislava

Spoločenstvo teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v duchu II. vatikánskeho koncilu

Katolícka jednota Slovenska, Trnava

Občianske združenie na obnovu, upevňovanie a ochranu duchovných a mravných hodnôt ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie. Charitatívna činnosť

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa Sveta, Kežmarok

Sestry redemptoristky - história a súčasnosť rehole

Impulz

Revue pre modernú katolícku kultúru

Slovenské gréckokatolícke spoločenstvo pri Chráme Najsvätejšej Trojice

Informácie o chráme, bohoslužbách, duchovnej správe a rozličných aktivitách spoločenstva pôsobiaceho v Prahe

Trans World Radio-Slovakia, Bratislava

Kresťanské rádiové vysielanie

Piaristi, Prievidza

Kolégium, základná škola

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Teológia, filozofia, dogmy, liturgia, chrámy, ikony, literatúra, kultúra. Videonahrávky, duchovné slovo, spevácke zbory

Dom Viery, Poprad

Kresťanské spoločenstvo. Informácie o zbore, čomu veríme, svedectvá, program

Kresťanský obchod

Eshop - kresťanská hudba, kresťanské knihy, CD, DVD, filmy, tričká, bižutéria, odznaky, obaly na biblie, magnetky, nálepky, šiltovky, keramika

Pastorácia povolaní na Slovensku

Cieľom pastorácie povolaní je pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie. Kto sme, zamyslenie, kalendár akcií, fotogaléria, Inštitút dcér Márie pomocnice

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Banská Bystrica

Účelové zariadenie cirkvi, apoštolsky činná rehoľná spoločnosť zasväteného života pápežského práva

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-Redemptoristi, Bratislava

Rehoľné spoločenstvo kňazov a bratov. Dejiny a súčasnosť kongregácie

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Informácie o nás, misionári a sestry, rehoľné povolanie, dejiny, spiritualita

Exallievi

Saleziánski odchovanci - o nás, zoznamka, vtipy, katolícke zdroje, Jubileum 2000, virtuálne duchovné cvičenia, myšlienky

Pravoslávna cirkevná obec, Osadné

Program bohoslužieb počas Paschálnych sviatkov

Božie Milosrdenstvo

Faustína Kowalská a Božie Milosrdenstvo

Apoštolská cirkev na Slovensku

Protestantská cirkev letnično-charizmatického smeru - zbory, misie, vydavateľstvo, charita zameraná na sociálnu pomoc

Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove

Informácie o dianí v seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, aktivity, história, štatút

Absolútna pravda

Stránka vysvetľujúca ľudstvu nezodpovedané otázky, ktoré nazývame záhadami pomocou zákonov vysvetlených vyššou inteligenciou. EKO-BIO praktické využitie týchto zákonov

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku

Prezentácia hnutia a jeho aktivít zameraných na hodnoty stabilnej rodiny

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo, Nitra

História a súčasnosť komunity, aktivity, stretnutia

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v SR

História, činnosť, biskupský úrad, senioráty, cirkevné zbory, školstvo, zahraničná misia

Zjavenie Nepoškvrnenej Čistoty

Stránka o zjavení Panny Márie v Litmanovej na východnom Slovensku

Svätý Pavol a jeho rok

Materiály k roku sv. Pavla, jubilejný rok a jeho prežívanie, život a dielo apoštola Pavla

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Dejiny, štruktúra a organizácia cirkvi, apoštolská sukcesia

JPK-Ježiš pre každého, Levice

Ekumenické združenie občanov - kresťanská osveta, literatúra a vzdelávacie materiály, humanitná a sociálna pomoc, diskusné kluby Quo Vadis

Univerzálna láska

Myšlienky, náboženstvo vnútra, Ježiš Nazaretský, viny, básne
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK