Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Biblia

Obsah > Spoločnosť > Náboženstvo > Kresťanstvo >

Biblia

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Liturgia hodín

Liturgia hodín je denná modlitba katolíckej Cirkvi latinského obradu. Online verzia breviára

Biblia on-line

Texty Svätého Písma na internete. Nový a Starý zákon, pokročilé vyhľadávanie, možnosť vloženia súradníc Sv. Písma na Vašu stránku

Biblia a ty

Elektronická biblia, diskusie, články, úvahy

Katolícke biblické dielo

Inštitúcia, ktorá sa usiluje o šírenie lásky k Svätému písmu a snaží sa pomáhať pochopiť jeho text podľa najnovších vedeckých postupov

Objavy v Biblii

Korešpondenčný kurz

Wycliffe Slovakia, Levice

Občianske združenie so zameraním na preklad Biblie do všetkých jazykov sveta. Misie a misionári, projekty, výsledky

Kresťan.sk

Projekt na zoznámenie sa s Bibliou, evanjeliom, úvahy, zamyslenia, modlitby

Misijná spoločnosť Evanjelia Ježiša Krista, Bratislava

Občianske združenie - misijná a evanjelizačná služba prostredníctvom literatúry. Výklad Biblie

Copyright © BEST.SK