Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Menšiny, národnosti

Obsah > Spoločnosť >

Menšiny, národnosti

 
ODKAZY 1 - 9 z 9

Új szó

Denník v maďarskom jazyku

Slováci v Rakúsku

Informácie o a pre slovenskú menšinu v Rakúsku, články, kultúra, inzercia, fotografie

Rómske vzdelávacie centrum

Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov pri Metodickom centre v Prešove

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Košice

Spoločenské a kultúrne občianske združenie občanov SR, ktorí sú nemeckej národnosti, pôvodu alebo materinského jazyka a občanov, ktorí sympatizujú s nemeckou menšinou a jej kultúrou

Randi

Zoznamka pre maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku

Gipsy.sk

Online rómske rádio. Rómske zvyky, videá, fotografie z rómskeho prostredia, zoznámenie s jazykom, kuchyňou a osobitým spôsobom života

Szlovákiai magyar weboldalak

Maďarské stránky na Slovensku

Sioux Nation

Informácie siouxskej národnostnej menšiny na Slovensku

Rómovia

Portál o Rómoch, ľuďoch s vlastnou kultúrou a názormi, žijúcich po celej Európe

Copyright © BEST.SK