Best.sk - slovenský internetový vyhžadávač

Materské školy a jasle

Obsah > Vzdelávanie >

Materské školy a jasle

 
ODKAZY 1 - 50 z 113

Brilliant stars, Bratislava

Medzinárodná materská škola s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2, 5 do 6 rokov

Safarri s.r.o., Bratislava

Detské jasle

Základná škola s materskou školou Odborárska, Bratislava

Informácie a história, zameranie, projekty, fotografie

Základná škola s materskou školou, Častá

Obecné informácie, učitelia a žiaci, história

Forel International High School, Bratislava

Súkromná medzinárodná škola - materská škola, prípravný ročník, základná škola, osemročné gymnázium

Detské jasle

Zoznam detských jaslí a centier pre deti od najmenšieho veku so stručnou charakteristikou

Little Angel, Bratislava

Informácie o škôlke

Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita, Trnava

Domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovatežskej starostlivosti, opatrovatežské služby v rodinách, detské jasle Charitáčik, chránená dielňa

Babyland, Bratislava

Materská škôlka s anglickým jazykom, opatrovatežská služba pre deti, jazykové denné, víkendové a letné kurzy pre deti

Základná škola s materskou školou, Zuberec

Informácie o škole, história, učitelia a žiaci, triedy, projekty a aktivity školy

Evangelischen Lyzeum, Bratislava

Spoločná nemecko-slovenská škola. V materskej škole a základnej škole je vyučovacím jazykom nemčina. Školské združenia, príspevky, podporovatelia, predškolská príprava, sponzori

Jasle a škôlka Bratislava - Detské krážovstvo

Súkromné opatrovatežské centrum pre deti od 1 do 6 rokov v bezpečnom a antialergickom prostredí domčeka s dvorom s kuchyňou aj pre deti s alergiou

Základná škola s materskou školou Hradná, Liptovský Hrádok

Informácie o škole, história, aktivity, predmety a harmonogram výučby, fotogaléria

ZŠ Bežovce

História materskej a základnej školy, krúžky, oznamy pre rodičov

Pekná cestička, Bratislava

Súkromná materská škola - večerné opatrovanie detí, detský logopéd a psychológ, tvorivé dielne

BabyLOOK, Bojnice

Plavecké jasličky - výuka základných plaveckých pohybov

Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná

Informácie a história, žiaci, krúžky, aktivity, úspechy

Materská škola Gagarinova, Topožčany

Informácie o materskej škole, koncepcia, aktivity, krúžky, jedáleň

UniCare s.r.o., Bratislava

Materská škola, detské a rodinné centrum. Viaczmyslová terapia Snoezelen, online kamery, výučba anglického jazyka, odvoz a dovoz detí, detské oslavy, krúžková činnos

Jasličky Bublinka, Košice

Celodenná, poldenná a hodinová opatera detí do 3 rokov

Klub detí Jablonka, Bratislava

Škôlka uplatňujúca princípy waldorfskej pedagogiky pre deti od 3 do 6 rokov

Bäumchen-Stromček s.r.o., Bratislava

Súkromná materská škola - informácie o pedagógoch, programe dňa, výučbe nemeckého jazyka, spolupráci s rodičmi

Rozprávkovo, Bytča

Súkromné predškolské zariadenie - celodenná, poldenná, hodinová a víkendová starostlivos o deti vo veku od 1-6 rokov

Funiversity s.r.o., Bratislava

Materská škola s kamerovým systémom, pravidelným reportingom, tematickým a denným plánom, s rozvozom detí

Jasle u žirafy Žofie, Bratislava

Starostlivos o deti vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka

Minikin, Bratislava

Súkromná materská škola rodinného typu pre deti od 2 rokov s celoročnou prevádzkou. Večerná a víkendová opatera

Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina

História školy, nadané deti, o sv. Gorazdovi, rozvrhy tried, fotogaléria a diskusné fórum

Margarétka, Brezno

Starostlivos o deti od 6 mesiacov do 6 rokov

Detské centrum Benjamín, Pezinok

Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom anglickým v kresanskom duchu

Anna-Mária, Žilina

Detské jasle - celodenná starostlivos pre deti od 1 do 3 rokov

Základná škola s materskou školou, źubela

Informácie a história, aktivity

Felix, Bratislava

Súkromné predškolské zariadenie. Prezentácia materskej školy, aktivity

Základná škola s Materskou školou v Brezovici, Trstená

O škole, žiaci, učitelia, predmety, rozvrh, novinky, kalendár

Sloník, Košice

Súkromné detské centrum. Celodenná, poldenná, hodinová starostlivos o deti do 3 rokov. Edukácia v anglickom jazyku

Základná škola s materskou školou Hubeného, Bratislava

Škola, učitelia, žiaci, školský časopis, projekty, fotogaléria

Materská škola Ševčenkova, Bratislava

Stránky rodičovského združenia - informácie rodičom, aktivity detí, výchova a vzdelávanie, fotografie

Základná škola s materskou školou, Radošina

Informácie o škole, kalendár akcií, výsledky žiakov

Základná škola 1.-4. s materskou školou, Čimhová

Vzdelávacie aktivity, enviroaktivity, krúžky a predmety, školský klub

Slniečko, Bratislava

Súkromné detské centrum: starostlivos o deti vo veku od 2 do 6 rokov v rodinnej a inšpirujúcej atmosfére

Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves

Organizácia a vedenie školy, triedy, krúžková činnos, fotogaléria

Meduška, n.o., Trnava

Súkromná materská škola - výučba, aktivity, informácie pre rodičov

Škôlka Montessori, Bratislava

Informácie o škôlke, princíp výučby, história, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce

Informácie o nás, história, učitelia a triedy, školské akcie

Súkromná základná umelecká škola a materská škola, Prievidza

Informácie o spôsobe výučby, školnom, učitežoch, prioritách

Detské Centrum Kvietok, Bratislava

Služby materskej školy a jaslí, výučba anglického jazyka detí predškolského veku, opatrovanie detí, predškolská príprava, pohybové kurzy, činnos logopéda, psychológa

Montessori, Bratislava

Súkromná základná škola s materskou školou. Kurz pedagogiky Marie Montessori

Základná škola s materskou školou, Maňa

Informácie a história, krúžky, fotografie

Základná a materská škola Podzávoz, Čadca

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Rusovce

Informácie o školskom a predškolskom zariadení, žiakoch, učitežskom zbore, projektoch, aktivitách

Materská škola Budapeštianska, Košice

Profil a koncepcia škôlky, kalendár aktivít, triedy, krúžky, ukážky výtvarných prác, fotogaléria
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK