Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Matematika

Obsah > Veda a Technika >

Matematika

 
ODKAZY 1 - 14 z 14

Matematický ústav SAV, Bratislava

Vedecký výskum v oblasti matematiky

Matematika

Matematika v jej pestrých, pútavých ale aj užitočných podobách

P-Mat, Bratislava

Organizátor korešpondenčných seminárov pre ZŠ a OG, matematických táborov a iných podujatí pre deti a mládež so záujmom o matematiku a fyziku

Strom

Súťaž pre stredoškolákov, netradičné matematické úlohy

Prevody jednotiek

On-line verzia programu určeného pre rýchly prepočet požadovanej jednotky danej fyzikálnej veličiny na množstvo ďalších jednotiek tej istej veličiny

Matematické zaujímavosti

Zbierka zaujímavých matematických príkladov, hlavolamov, matematických hier a výučbových programov

Riešky

Online matematický korešpondenčný seminár

Pohodová matematika

Vysvetlenie a precvičenie učiva matematiky ZŠ a SŠ, zbierka neriešených príkladov a testov, opakovanie na prijímacie skúšky, príprava na maturitu, niekoľko vtipov a úsmevných príhod

Cvičenia z matematiky

Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, rovnice

Matika.sk

Centrum pre projekty a poradenstvo vo vyučovaní matematiky

Príklady.eu

Riešené príklady z matematiky pre stredné školy, matematické problémy na precvičenie

Mikołaj Kopernik

Informácie o astronomikovi, matematikovi a fyzikovi

Prepočet.sk

Poslaním projektu je ľahko dostupná, jednoduchá a rýchla konverzia veličín rôznych druhov. Mena, dĺžka, hmotnosť, rýchlosť, obsah, objem, tlak, výkon, čas, násobky a diely

Lambda Core

Funkcionálne programovanie, matematika

Copyright © BEST.SK