Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kultúrne centrá

Obsah > Kultúra a Umenie >

Kultúrne centrá

 
ODKAZY 1 - 44 z 44

Divadelný ústav, Bratislava

Aktivity, služby verejnosti, databázy, divadelné správy

Bibiana, Bratislava

Medzinárodný dom umenia pre deti - galerijná činnosť, výstavy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, hudobné programy

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v meste, vlastivedných vychádzok. Predaj suvenírov, kovových miniatúr bratislavských pamiatok, informačných letákov mesta

A4-Nultý Priestor, Bratislava

Centrum súčasnej kultúry - projekty, program, účinkujúci

ÚĽUV, Bratislava

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Dvor remesiel, Škola remesiel, publikácie, výrobky

Cultus Ružinov

Centrum pre kultúru a umenie v Bratislave

Mestské kultúrne stredisko, Humenné

Služby, súbory, galéria, kino

Dom Armády Slovenskej republiky

Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR Trenčín

Klub Lúč, Trenčín

Organizovanie koncertov, umeleckých a divadelných predstavení, výstav, multižánrových produkcií

Kultúrne zariadenia Petržalky

Programy predstavení

Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

Aktuality, program, galéria, múzeum, produkcia

Dom umenia, Piešťany

Informácie o kultúrnych podujatiach a akciách v Dome umenia, program akcií, fotogaléria a technické informácie o objekte

Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia: poskytovanie poradenských a metodických služieb realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej umeleckej činnosti

Dom kultúry Dúbravka, Bratislava

Zabezpečovanie, sprostredkovanie a vytváranie podmienok rozvoja miestnej kultúry, záujmových a umeleckých aktivít

Park kultúry a oddychu, Prešov

Informácie o kultúrno-spoločenských akciách, súboroch, aktivitách

Podtatranské osvetové stredisko, Poprad

Kultúrne stredisko

Dom kultúry, Námestovo

Informácie o podujatiach, program kina, kalendár akcií, kurzov, knižnica, internet

Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica

Realizácia súťaží, festivalov, prehliadok, výstav, vzdelávacích činností v oblastiach tanca, hudby, divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel

Dom kultúry, Handlová

Program, akcie, vystúpenia umelcov, diskusné fórum

Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce

Organizácia na pomoc rozvoju kultúry - akcie, súťaže, metodická činnosť, záujmovo-umelecká činnosť, mimoškolská výchova a vzdelávanie, výstavníctvo

LampArt.sk

Alternatívne umenie

Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou

Informácie o podujatiach, filmových predstaveniach, vlastnej tvorbe, predaj vstupeniek

Mestské kultúrne stredisko, Levice

Podujatia v meste, kino, amfiteáter, informačná agentúra

Oravské osvetové stredisko, Dolný Kubín

Odborné, programové a poradenské centrum pre kultúru a vzdelávanie na Orave

Mestské kultúrne stredisko, Nové Zámky

Informácie o dianí v meste - tradičné podujatia, umelecká činnosť, výstavy, program kina a amfiteátru, vzdelávacie podujatia

Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Art P Centrum, Partizánske

Umelecká agentúra - predpredaj vstupeniek, výroba reklamy, grafické spracovanie, tlač propagačných materiálov, prenájmy miestností, výlep plagátov

Kultobin s.r.o., Košice

Propagácia scénických a nescénických foriem ľudového tanca, hudby a spevu

Dom kultúry, Liptovský Mikuláš

Kultúrne akcie, podujatia, výstavy, folklórne festivaly, športové a turistické akcie a kontakty na usporiadateľov v Liptovskom regióne. Kino Nicolaus, Filmový klub Nicolaus

Kursalon, Trenčianske Teplice

Historická budova Kúpeľnej dvorany - priestory pre Art film, svadby, firemné večierky, plesy, promócie. Koncertná sieň, reštaurácia, kaviareň

Kultúrne centrum, Pezinok

Kultúrne podujatia a aktivity, súťaže, prehliadky, festivaly, výchovno-vzdelávacie akcie. Program kina a podujatí

Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom

Činnosť, program, galéria

Mestské kultúrne stredisko, Senec

Kino, knižnica, amfiteáter, výstavná sieň

Dom kultúry, Púchov

Rozvíjanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít obyvateľov mesta a okolia. Program, súťaže, kurzy, akcie, folklór, hudba

Posádkový klub armády, Martin

História, aktivity, program

Krajské kultúrne stredisko, Žilina

Projekty, programy, výstavy, koncerty, súťaže, prehliadky, kurzy, semináre, workshopy, prednášky, dialógy, sympóziá, festivaly, divadelné predstavenia, kluby, tradície

Kultúrne centrum Aktivity, Trenčín

Činnosť centra, akcie, kurzy, organizovanie detských táborov

Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín

Občianske združenie - tvorba kultúrnych podujatí, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov

Podduklianske osvetové stredisko, Svidník

Zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre občanov v rámci územnej pôsobnosti, záujmovo-umelecká činnosť, zachovávanie tradícií v regióne

PKO, Nitra

Estrádna hala - program, bowling, reštaurácia, kaderníctvo

Dom Odborov, Žilina

Ponúkame prenájom priestorov na poriadanie porád, seminárov, školení, kurzov, konferencií, promócií, plesov

Mestské kultúrne centrum, Nitra

Tradičné nitrianske podujatia. Synagóga - koncertná a výstavná sieň mesta, rezervácia vstupeniek

Súkromné centrum voľného času, Košice

Informácie o krúžkoch a záujmovej činnosti školského zariadenia zameraného na mimoškolské aktivity žiakov základných a stredných škôl

Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

Záujmová a umelecká činnosť, akcie, kultúrne podujatia, súťaže, prehliadky, vzdelávacia činnosť

Copyright © BEST.SK