Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kultúra a Umenie

Obsah >

Kultúra a Umenie

 
PODKATEGÓRIE

Divadlo (76)

Film a Kino (76)

Firmy (802)

Fotografia (185)

Galérie a umelecké výstavy (62)

Historické pamiatky (45)

Hudba (646)

Kultúrne centrá (44)

Kultúrne kluby a spolky (110)

Literatúra (74)

Ľudové umenie (32)

Múzeá (119)

Tanec (118)

Televízia (70)

Výtvarné umenie (189)

ODKAZY 1 - 24 z 24

Košice - kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013

Projekt o kultúrnej komunikácii mesta k občanom a jeho návštevníkom. Podujatia, investičné zámery

Literárny fond

Národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry

Národné osvetové centrum, Bratislava

Kultúrna a osvetová činnosť, informácie o kultúrnych akciách

Port

On-line databáza kultúrnych podujatí na Slovensku

GoTicket

Informácie o vstupenke Ticketportal

Nadácia-Centrum súčasného umenia, Bratislava

Nezisková kultúrna organizácia, ktorá podporuje všetky druhy súčasného umenia nekomerčného zamerania a stimuluje proces umeleckej tvorby a jej prezentácie

Tranzit.org

Iniciatíva zameraná na realizáciu projektov súčasného umenia v strednej Európe. Dialóg medzi umelcami, kurátormi, kritikmi a verejnosťou

Mestské informačné centrum, Košice

Informácie, podujatia, predaj upomienkových predmetov, vstupenky

Slovak Design Portal

Virtuálny portál zameraný na podporu študentov a profesionálov v oblasti dizajnu (priemyselný dizajn, grafický dizajn, architektúra, móda a šperk)

Obnova.sk

Web pre reštaurátorov, konzervátorov, pamiatkarov, historikov umenia, archeológov, architektov a iných pre umenie a pamiatky zapálených ľudí

Kuultur.com

Online kultúrny magazín so zameraním na mainstream aj underground. Fotografie, videá, recenzie, informácie o pripravovaných kultúrnych akciách, reporty

Poetické štúdio Juraja Sarvaša, Bratislava

Poetické večery pri sviečkach sú programom literárno-hudobným, v ktorom sa scenár nevtieravo prelína s rozhovormi a jemným humorom, pričom neopakovateľnú atmosféru vytvára svojimi spontánnymi vstupmi samotný autor

Kultúra 24 hodín

Informácie o koncertoch, výstavách, autogramiádach, kinách, divadlách, súťažiach

Akčný.sk

Databáza kultúrnych podujatí

Uži si.info

Prehľad aktuálnych podujatí na Slovensku - kiná, divadlá, koncerty

Jasmine

Literatúra a podpora voľnočasových aktivít

Radoslav Žilinský

Dizajn, 3D ukážky tvorby

IVKO

Informačno-výmenný systém v oblasti kultúry, databáza umeleckých súborov, akcií, firiem z oblasti kultúry

Kováčske dni, Turčianske Teplice

Výstava diel umeleckých kováčov spojená s ukážkami práce. Hľadáme cestu do Európy prostredníctvom kovu, drôtu, maľby, dreva, skla, fotografie, hudby, tanca a iných foriem a médií

Kedy kam.sk

Informácie o kultúrnych a športových podujatiach. Programy kín, divadiel, klubov, informácie o koncertoch, hudobných a knižných novinkách, výstavách

Etien art

Plošné zhmotnenie predstáv, pocitov a psychických zážitkov. Modern a poetry art mladého začínajúceho umelca Etiena

Letavy

Každoročný festival workshopov profesionálnych a neprofesionálnych umelcov

FillDay

Kalendár kultúrnych podujatí. Koncerty, festivaly, divadlá, tradície, prezentácie tvorby, výstavy

Art blog.sk

Portál o umení - hudba, film, divadlo, literatúra. Recenzie, články, reportáže, rozhovory, reflexie

Copyright © BEST.SK