Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Konzervatóriá

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Konzervatóriá

 
ODKAZY 1 - 9 z 9

Súkromné tanečné konzervatórium, Košice

Informácie o škole, talentové skúšky, repertoár, fotogaléria

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava

Informácie o škole, história, aktivity, profil absolventa, fotogaléria

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava

Osemročná štátna škola zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov v odbore klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec

Alkana, Bratislava

Muzikálová škola, divadlo a gymnázium

Konzervatórium v Bratislave

História školy, študijné odbory, umelecké aktivity, umelecké telesá, prijímacie skúšky

Súkromná základná umelecká škola a Súkromné konzervatórium, Nitra

Informácie o odboroch, pedagógoch, formách štúdia, školskej kapele, prijímacích skúškach

Stredná umelecká škola, Košice

Odbory: Hra na ľudové hudobné nástroje, Hudobno-dramatický odbor, Dizajn a tvarovanie dreva

Konzervatórium, Košice

Študijné odbory a oddelenia, pedagógovia školy, umelecké telesá a aktivity, prijímacie skúšky

Cirkevné konzervatórium, Bratislava

Informácie o škole, história, študijné odbory, prijímacie skúšky, ocenenia

Copyright © BEST.SK