Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Univerzitné knižnice

Obsah > Inštitúcie > Knižnice >

Univerzitné

 
ODKAZY 1 - 14 z 14

Univerzitná knižnica

Bratislava

Knižnično Informačné Centrum Technickej univerzity, Košice

Katalógy, vyhľadávanie, publikačná činnosť TU, projekty, služby

Knižnica Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Informácie o pobočkách knižnice, fond knižnice, online katalóg

Knižnica Fakulty managementu UK

Virtuálna čitáreň, vyhľadávanie v zdrojoch, Európske referenčné centrum

Univerzitná knižnica UKF, Nitra

Bibliografie, časopisy, katalóg Libris

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity

Online katalóg, informačné zdroje, služby, kontakty, formuláre

Univerzitná knižnica UPJS v Košiciach

On-line prístupné katalógy a informačné zdroje UK UPJS, poskytované služby, projekty, kontaktné osoby, všeobecné informácie

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Informácie, služby, katalóg, elektronická čitáreň

Slovenská ekonomická knižnica

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského

Súborný on-line katalóg fakultných knižníc UK, databáza publikačnej činnosti pracovníkov UK

Slovenská lesníska a drevárska knižnica, Zvolen

Informácie o knižnici Technickej univerzity - história, katalógy, študovne, výpožičné služby

City University Knižnica, Trenčín

Doplnková odborná literatúra a materiály podporujúce úspešné zvládnutie štúdia na Vysokej škole manažmentu

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Online knižnica. Katalóg kníh, evidencia publikačnej činnosti, čitateľ

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Online knižničný katalóg

Copyright © BEST.SK