Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Štátne a vedecké knižnice

Obsah > Inštitúcie > Knižnice >

Štátne a vedecké knižnice

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Slovenská národná knižnica, Martin

Informácie o knižnici, katalógy a databázy, služby, edičná činnosť, odborné činnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné technické informačné centrum a ústredná verejná vedecko-technická knižnica SR

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

On-line katalóg, nové knihy vo fonde, literárne a hudobné múzeum

Ústredná knižnica SAV

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied

Štátna vedecká knižnica Košice

Informácie o knižnici

Slovenská lekárska knižnica, Bratislava

Online katalóg, databáza, popis služieb, informácie o knižnici

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Informácie o knižnici, knižnično-informačné služby, online katalóg

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Knižnica so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov, služby, periodiká, knihy

Copyright © BEST.SK