Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Okresné knižnice

Obsah > Inštitúcie > Knižnice >

Okresné

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov

Regionálna knižnica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

Knižnično-informačné služby. Online katalóg

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Stretnutia kamiónov na Jankovom Vŕšku

Knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

O knižnici, služby, knižničný fond

Tekovská knižnica, Levice

História a súčasnosť knižnice, podujatia, služby, edičná činnosť

Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce

Knižnično-informačné služby, on-line katalóg, regionálne okienko

Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda

Knižničné, bibliografické a informačné služby

Turčianska knižnica, Martin

Požičiavanie kníh, novín, časopisov, máp, hudobnín. Informačné služby, služby pre slabozrakých a imobilných čitateľov, požičiavanie zvukových kníh, rezervovanie dokumentov, rešeršné služby

Copyright © BEST.SK