Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Mestské knižnice

Obsah > Inštitúcie > Knižnice >

Mestské

 
ODKAZY 1 - 22 z 22

Staromestská knižnica, Bratislava

Online katalóg kníh a časopisov, informácie o podujatiach, novinky, výpožičný poriadok a predstavenie jednotlivých pracovísk

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves

Verejná regionálna knižnica

Miestna knižnica Petržalka, Bratislava

Informácie o pracoviskách, nových knihách, podujatiach, výpožičnom poriadku

Knižnica Nové Mesto, Bratislava

Pracoviská a služby knižnice

Galantská knižnica

Informácie o knižnici, periodiká, zvukové knihy, edičná činnosť, bibliografia

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava

Informácie o knižnici, služby

Zemplínska knižnica, Trebišov

Verejná knižnica a jej služby. História knižnice, regionálni autori, podujatia, knižné novinky

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava

Online katalóg. Biografické údaje o autoroch

Knižnica Ružinov, Bratislava

Požičiavanie krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých. Ústne faktografické a bibliografické informácie, študovňa, regionálna kartotéka, edičná činnosť

Podtatranská knižnica, Spišská Sobota

Informácie o knižnici, história, zbierky a katalógy, služby, bibliografia, publikácie

Žilinská knižnica

Informácie o knižnici, služby, súťaže, fórum

Mestská knižnica, Piešťany

Aktuality, oddelenia, služby - vypožičanie titulov, faktografické a bibliografické služby, rezervovanie literatúry, reprografické služby

Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Knižničné a informačné služby - čitáreň, podujatia v knižnici, fotografie z podujatí

Tekovská knižnica, Levice

História a súčasnosť knižnice, podujatia, služby, edičná činnosť

Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa

Informácie o oddeleniach, študovni, čitárni, akciách a podujatiach

Kysucká knižnica, Čadca

Informácie o nás, história, oddelenia, služby

Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín

Kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia - informácie, služby, online katalóg

Podduklianska knižnica, Svidník

Informácie o nás, história, oddelenia, služby

Dom kultúry, Námestovo

Informácie o podujatiach, program kina, kalendár akcií, kurzov, knižnica, internet

Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda

Knižničné, bibliografické a informačné služby

Dom kultúry Javorina, Stará Turá

História, aktivity. Knižnica, kino, mestské múzeum

Mestská knižnica Ružomberok

Knižnica

Copyright © BEST.SK