Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Krajské knižnice

Obsah > Inštitúcie > Knižnice >

Krajské

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolene

Online katalóg, informácie o knižnici, fotogaléria

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Verejná knižnica, poskytuje knižničné, informačné a bibliografické služby

Malokarpatská knižnica, Pezinok

Regionálna a krajská knižnica. Informácie o službách, edičnej činností, online katalóg

Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice

História knižnice, pracoviská a oddelenia, podujatia, klubová činnosť

Hornonitrianska knižnica, Prievidza

Komplexné bibliograficko-informačné služby

Copyright © BEST.SK