Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Knižnice

Obsah > Inštitúcie >

Knižnice

 
PODKATEGÓRIE

Krajské (5)

Mestské (22)

Okresné (8)

Štátne a vedecké knižnice (8)

Univerzitné (14)

ODKAZY 1 - 16 z 16

Slovenská knižnica

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. On-line katalógy slovenských knižníc zapojených do projektu kis3g

InfoLIB

Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

Informácie a história, odborná činnosť

Library.sk

Vybrané katalógy užívateľov Advanced Rapid Library

Dawinci

Jednotná brána pre prehľadávanie veľkého množstva knižničných katalógov z celého sveta

Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

Koordinačné, metodické, vzdelávacie, bibliografické a informačné centrum pre obyvateľov mesta a regiónu Veľký Krtíš

Novohradská Knižnica, Lučenec

Knižničné a informačné služby, koordinačné, bibliografické, metodické, kultúrno-výchovné a vzdelávacie stredisko

Web Biblis

Databáza regionálnych článkov v okrese Rožňava

Centrum Sociálnej Podpory Mladým, Lučenec

Centrum voľného času a agentúra pre styk s nezamestnanými a klubovňa s počítačmi pripojenými na internet, knižnica

Záhorská knižnica, Senica

Verejná regionálna knižnica

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Knižnica

Krajská knižnica v Žiline

Verejná knižnica

Domov použitých kníh, Bratislava

Novodobá forma knižnice, ktorá je budovaná svojpomocne z už prečítaných a nepotrebných kníh

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Knižnično - informačné služby

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

Regionálna knižnica

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mi

Verejná knižica

Copyright © BEST.SK