Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Podnikateľské a obchodné kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Podnikateľské a obchodné

 
PODKATEGÓRIE

Firmy (65390)

ODKAZY 1 - 50 z 58

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Organizácia, ktorá spája mladých podnikateľov do 40 rokov. Hlavné aktivity sú zamerané na sieťovanie členov, mentoring, pomoc pri realizácií a financovaní podnikania a propagáciu podnikania ako životného štýlu

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Bratislava

Podpora obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Informácie o trhoch, projektoch, investíciách, právne poradenstvo

Košická regionálna komora SOPK

Info, novinky, členstvo, členovia, komerčné aktivity

Trnavská regionálna komora SOPK

Služby, prihláška, výstavy, galéria

Slovensko-japonská obchodná komora, Bratislava

Nezisková a nevládna organizácia - spolupráca medzi slovenskými a japonskými podnikmi a jednotlivcami

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie, identifikácia problémov regionálneho rozvoja, výber príležitostí, metodológií a zdrojov pre ich financovanie, spracovanie analýz, vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť

Žilinská regionálna komora SOPK

Služby, prihláška, výstavy, galéria

Business Leaders Forum, Bratislava

Motivácia a inšpirácia firiem operujúcich na Slovensku k spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom zvyšovania povedomia a poskytovaním potrebného know-how

Nitrianska regionálna komora SOPK

Ciele a aktivity, organizačná štruktúra, systém vzdelávania, členstvo, členovia

Slovenský živnostenský zväz, Bratislava

Projekty, členstvo, adresár členov, dokumenty

Prešovská regionálna komora SOPK

Ciele a aktivity, organizačná štruktúra, systém vzdelávania, členstvo, členovia

Združenie Automobilového Priemyslu SR

Automobilový priemysel v SR. Informácie o aktivitách združenia, zoznam členskej základne a odkazy na ich www stránky, štatistiky a publikácie

AgroWebClub

Internetový denník a informačný nástroj z oblasti pôdohospodárstva

Bratislavská regionálna komora SOPK

Švajčiarsko-Slovenská obchodná komora, Bratislava

Info, štatút, zoznam členov, prihláška, fotogaléria

Banskobystrická regionálna komora SOPK

Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Bratislava

Prezentácia, aktuality, služby, členstvo, členovia

Regionálna rozvojová agentúra, Skalica

Záujmové združenie právnických osôb - rozvoj regiónu, zahraničné investície, budovanie vzťahu s verejnosťou, podpora zakladania regionálnych rozvojových, poradenských, investičných, finančných a vzdelávacích inštitúcií

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava

Záujmové združenie s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, Bratislava

Záujmové združenie právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na činnosť dôchodkových správcovských spoločností

Jantárová Cesta

Medzinárodný program spájajúci najcennejšie prírodné a kultúrne poklady a miestne rozvojové iniciatívy v koridore Budapešť - Banská Štiavnica - Krakov

Lavex, Liptovský Mikuláš

Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Stanoviská, členovia, podujatia

Klub reklamných agentúr Slovenska

Účel a ciele klubu, zákony, reklamné súťaže

Slovenská evaluačná spoločnosť o.z., Bratislava

Občianske združenie s cieľom budovať evaluačnú kultúru na Slovensku. Monitorovanie účelu a výsledkov použitia verejných prostriedkov

Podnikateľská aliancia Slovenska

Skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja

Hospodársky klub

Vyvíjame nosné aktivity v oblasti hospodárstva

Národná asociácia pre rozvoj podnikania, Bratislava

Zakladateľské a špecializované podnikateľské poradenstvo, diagnostika podniku a odborné posudky, vzdelávacie programy a semináre, aktuálne podnikateľské informácie, finančné podporné programy a mikropôžičky

Spoločnosť kaderníkov a vizážistov Slovenska, Bratislava

Projekty, súťaže kaderníkov, kadernícke osobnosti Slovenska

Združenie agropodnikateľov Slovenska, Nitra

Poradenstvo pre prvovýrobcov a tvorba projektov z fondov EÚ

Klub firemných darcov, Bratislava

Prestížne zoskupenie firiem, ktoré podnikajú na Slovensku a venujú sa firemnej filantropii

Centrum rozvoja doktorandov, Banská Bystrica

Vypracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie – vypracovanie marketingových plánov, podnikateľských plánov, finančných plánov, záväznej osnovy a žiadosti

Automobilový klaster, Trnava

Združenie výrobcov automobilov, zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a inštitúcií

Potravinárska komora Slovenska, Bratislava

Združenie právnických osôb založené potravinárskymi firmami s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu

Asociácia leasingových spoločností SR, Bratislava

Informácie o záujmovom združení právnických osôb podnikajúcich v oblasti dlhodobého prenájmu majetku

Národná asociácia realitných kancelárií, Bratislava

Ciele a aktivity, organizačná štruktúra, systém vzdelávania, členstvo, členovia

Slovensko rakúska obchodná komora

Združenie podporujúce rozvoj podnikania a hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom

Centrum prvého kontaktu, Levoča

Nezisková organizácia zabezpečujúca poradenské a informačné služby pre podnikateľov. Sprostredkovanie kontaktov medzi podnikateľmi, tvorba, realizácia a riadenie projektov

Klub 500, Bratislava

Neziskové občianske združenie chrániace záujmy podnikateľov a zamestnávateľov. Aktuality, pripomienkové konanie, tlačové správy, analýzy, dokumenty

1. podnikateľský informačný server

Podnikateľský vyhľadávač stránok, obchodné ponuky, katalóg firiem, agentúrne správy a mnoho ďalších zaujímavých informácii pre podnikateľov

Karpatskonemecká asociácia, Košice

Realizácia hospodárskej pomoci Spolkovej republiky Nemecko karpatským Nemcom na Slovensku

Kanadsko-Slovenská obchodná komora

Informácie o komore, aktivitách, stanovy, údaje o Kanade

Coop Produkt Slovensko, Bratislava

Záujmová organizácia výrobných a iných družstiev. Akvizičná činnosť, sprostredkovateľský a informačný servis pre členské družstvá

Cech podlahárov Slovenska, Nitra

Zoznam členov, stanovy, organizačná štruktúra, publikácie, neplatiči, diskusia

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Čadca

Združenie právnických osôb - koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

Slovensko-Austrálska obchodná komora

Informácie o komore, služby, import a export, členovia

Asociácia prevádzkovateľov káblovej televízie v Slovenskej republike

Stavovská organizácia združujúca káblových operátorov na Slovensku - členovia, činnosť, podujatia

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Záujmové združenie právnických osôb - rozvoj regiónu, podpora vstupu zahraničných investícií, poradenstvo pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov

Zväz polygrafie na Slovensku, Bratislava

Dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví

Centrum prvého kontaktu

Služby a podpora pre malých, stredných a začínajúcich podnikateľov, podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, pomoc pri zakladaní firiem, vzdelávacia činnosť. Zoznam centier na Slovensku
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK