Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Pestovateľské kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Pestovateľské

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Slovenský zväz záhradkárov

Dokumenty zväzu, poradňa pre členov zväzu, súťaže, časopis

Slovenská spoločnosť pestovateľov fuchsií, Sása

Informácie o členstve a činnosti spoločnosti. Rady ako pestovať, rozmnožovať a prezimovať fuchsie, výstavy fuchsií, škodcovia a choroby fuchsií

Vínna cesta Záhorie, Skalica

Členovia, mapa vínnej cesty, prehľad získaných ocenení a odmien

Klub kaktusárov, Spišská Nová Ves

Stránky nadšencov, pestovateľov a zberateľov kaktusov. Klubové výstavy, činnosť, novinky, fotogaléria

Tokajská vínna cesta, Trebišov

Záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj slovenského tokajského mikroregiónu

Tokaj Regnum, Malá Tŕňa

Občianske združenie vinárov tokajskej vinohradníckej oblasti

Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok

Rád rytierov vína, história, kultúra vína, uctenie si a propagácia kvalitného vína, vínna turistika, projekty

Iprovin Slovensko

Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína

Copyright © BEST.SK