Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Historické kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Historické

 
ODKAZY 1 - 11 z 11

Hrad Lietava

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Klub vojenskej histórie Carpathia

Informácie o činnosti klubu, akciách, vojenskej výzbroji a výstroji

Spišský dejepisný spolok, Levoča

História spolku, stanovy, činnosť spolku, členovia, zborník

Historicko Archeologická spoločnosť, Nové Zámky

Občianske združenie pre ochranu historického dedičstva

Kompánia trnavských žoldnierov

Skupina historického šermu. Vystúpenia z obdobia vrcholného stredoveku, z obdobia okolo bitky pri Kreščaku (1346)

Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, Bratislava

Realizácia záchranných archeologických projektov a výskumov

Veteran car club, Piešťany

Klub historických vozidiel. Múzeum, klubové výjazdy, fotogaléria

Šermiarska kompánia Et Cetera, Bratislava

Historický šerm a šermiarske umenie starých majstrov z obdobia renesancie. Členovia, tréningy, vystúpenia, videá

Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok

Rád rytierov vína, história, kultúra vína, uctenie si a propagácia kvalitného vína, vínna turistika, projekty

Reenactment Slovensko

Klub Priateľov vojenskej histórie Slovenska - fórum

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metóda Slovenska

Spolok na zachovanie a rozvoj ikonopisectva, ktorý sa hlási ku kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku

Copyright © BEST.SK