Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Detské a mládežnícke kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť > Kluby, združenia a spolky >

Detské a mládežnícke

 
ODKAZY 1 - 50 z 88

Iuventa, Bratislava

Realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži prostredníctvom metodických, školiacich a vzdelávacích aktivít určených všetkým tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou vo voľnom čase

Rada Mládeže Slovenska

Občianske združenie – strešná organizácia detských a mládežníckych občianskych združení

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Informácie o fungovaní asociácie, aktuálne spravodajstvo, fotogaléria a mnoho iného

ICM - Informačné centrá mladých

Informačný portál Informačných centier mladých v Slovenskej republike

Vysokoškolský klub ELAM, Bratislava

Program klubu, členovia, fotogaléria z akcií

Inex Slovakia

Občianske združenie, ktoré organizuje výmenné pobyty a medzinárodné tábory dobrovoľnej práce

Rada mládeže Žilinského kraja

Združenie detských a mládežníckych organizácií pôsobiacich na území Žilinského kraja

Foto-poznávací krúžok pri ZŠ, Prešov

Fotografia očami detí - celoslovenský súťažný fotoprojekt. Pravidlá súťaže, súťažné okruhy, porota, súťažné fotografie

Strom života - zážitok nielen na týždeň

Detská a mládežnícka organizácia zameraná na environmentálnu výchovu, usporiadanie táborov a školení

ERko - HKSD

Domovská stránka detskej organizácie eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Centrum voľného času Magnet, Lučenec

Mimoškolské zariadenie zaoberajúce sa vypĺňaním voľného času detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej činnosti

Áno pre život

Sociálne služby pre tehotné ženy a ženy v krízových situáciách

Centrum voľného času Junior, Banská Bystrica

Mimoškolská výchovno-vzdelávacia inštitúcia pre deti a mládež

Slovenský skauting

Informácie zo sveta skautingu - zaujímavosti, kalendár akcií, publikácie

Centrum voľného času Domino, Košice

Centrum voľného času je štátna mimoškolská výchovno-vzdelávacia inštitúcia pre deti a mládež a moderné voľnočasové zariadenie. Informácie o zariadení, krúžky, ponuka pre školy, podujatia, fotky

Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava

Aktivity, práva dieťaťa, partneri, info

YMCA na Slovensku

Kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie, ponúka mladým ľuďom pestré programy pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti

ZIPCEM

Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

Materské centrum Bambino, Poprad

Občianske združenie mamičiek na materskej dovolenke z vlastnej vôle a entuziazmu. Nie sme materskou škôlkou, ani úschovňou detí, nepatríme štátu ani mestu, ale ľuďom, ktorí ho potrebujú

Detská misia

Občianske združenie ako súčasť celosvetovej rodiny Child Evangelism Fellowship. Práca s deťmi v duchu Biblie

Centrum voľného času, Stará Ľubovňa

Informácie o nás, krúžky, výsledky, tábory, zábava

Spektrum, Prievidza

Centrum voľného času pre deti a mládež. Záujmové útvary, prázdniny, šport, olympiády, fotogaléria

Informačné centrum mladých a Mladý parlament mesta Humenné

Občianske združenie na podporu, rozvoj a bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí. Mladý parlament mesta ako zástupca mladých ľudí

Materské centrum Včielka, Považská Bystrica

Centrum pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke. Kontakty na členky, programová ponuka, pozvánky na akcie, projekty, poradne, kronika a fotografie

Preveda, Bratislava

Občianske združenie so zameraním na oblasť vzdelávania, osvety a sociálnej výchovy detí a mládeže. Projekty, aktuality, diskusia

Klik, Košice

Partia mladých ľudí s vedením nekonzumného spôsobu života. Klubové stretnutia, prednášky, letné tábory, medzinárodné podujatia, záchrana a obnova kultúrnych pamiatok

Prevodi a Kormorány

Informácie o skautských oddieloch

Sovička, Modra

Občianske združenie - rozvoj duchovných hodnôt v oblasti výchovy detí a mládeže, poskytovanie materiálnej a finančnej pomoci pri rozvoji detského talentu

Vydra, Čierny Balog

Vidiecka rozvojová aktivita - mládežnícke občianske združenie. Zachovávanie tradícií a remesiel, kultúrnych a prírodných hodnôt

Materské centrum Hviezdička, Banská Bystrica

Informácie o nás, program, fotogaléria

Centrum voľného času Trend, Detva

Informácie o nás, kalendár podujatí, záujmové krúžky, informácie z činností, pracovníci oddelení

Biele Vrany, Košice

68. zbor skautov. Informácie o nás, našich akciách, oddiely, fotografie

Klub Detskej Nádeje

Apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí

Centrum voľného času, Bratislava

Informácie o nás, krúžky, kluby, športové hry, fotoalbum

Detská organizácia Fénix, Sládkovičovo

Združenie detí, mladých a dospelých z celého Slovenska. Aktivity, podujatia, súťaže, vzdelávanie, obohacovanie mimoškolského času

Dida

Detská informačná databanka. Zaujímavosti, poradňa, voľný čas

Katarínka

Letné tábory mládeže, ktorých cieľom je konzervácia kultúrneho dedičstva - zrúcaním kláštora a kostola sv. Kataríny pri obciach Dechtice a Naháč

Misia mladých, Tvrdošín

Alternatívne využitie voľného času detí a mládeže, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a politickej orientácie

Ideálna mládežnícka aktivita, Bratislava

Podujatia na voľný čas - letné tábory, splavy, horoškoly, lyžovačky, víkendovky, školenia

Centrum voľného času, Bratislava

Organizovanie letných táborov, možnosť trávenia voľného času v rôznych krúžkoch

Prieskumníci

4. oddiel skautov - niečo o nás, aktivity, fotoalbum

Pohoda, Banská Bystrica

Centrum voľného času. Projekty, podujatia, krúžky, tábory, žiacky parlament

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica

Informácie o komunite, jej aktivitách, činnosti. Fotografie, videá, fórum

Elán, Ružomberok

Centrum pre aktivity detí a mládeže v ich voľnom čase

Centrum Sociálnej Podpory Mladým, Lučenec

Centrum voľného času a agentúra pre styk s nezamestnanými a klubovňa s počítačmi pripojenými na internet, knižnica

Materské centrum Hojdana, Bratislava

Rodičia na materskej dovolenke, príďte si k nám s Vašimi deťmi oddýchnuť. Opatrujeme deti, organizujeme pravidelné cvičenie rodičov s deťmi, tae-bo, čikung, jazykové kurzy pre deti a dospelých

Centrum voľného času Puzzle, Hurbanovo

Organizovanie výchovno-vzdelávacej a rekreačnej činnosti mladých ľudí

eRko, Liptovský Mikuláš

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - akcie, stretnutia, pozvánky

Dubova Colonorum

Letný mládežnícky tábor zameraný na záchranu stredovekého kostola na Orave

Oratórium Úsmev, Poprad

Saleziánske stredisko pre deti a mládež. Stretnutia, záujmové aktivity, krúžky, sväté omše
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK