Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť >

Kluby, združenia a spolky

Hľadaj:  
 
PODKATEGÓRIE

Cestovateľské a turistické (37)

Detské a mládežnícke (88)

Ekologické (25)

Historické (11)

Chovateľské (41)

Inštitúcie (1081)

Kultúrne a spoločenské (110)

Modelárske (8)

Náboženské (141)

Pestovateľské (8)

Podnikateľské a obchodné (58)

Politické (10)

Poľovnícke a rybárske (13)

Recesistické (7)

Športové a telovýchovné (261)

Technické (36)

Zdravotne postihnutí (49)

ODKAZY 1 - 50 z 79

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Bratislava

Združenie slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou

Antidopingový výbor Slovenskej republiky, Bratislava

Stanovy, štruktúra a členovia občianskeho združenia. Činnosť, dopingová kontrola, doping a trestné právo, zoznam zakázaných a monitorovaných látok

Možnosť voľby - Pro choice

Občianske združenie za dodržiavanie ľudských práv žien a detí, združujúce mimovládne organizácie zaoberajúce sa rovnosťou príležitostí žien a mužov, násilím páchaným na ženách a deťoch

Spotrebiteľský inštitút, Bratislava

Občianske združenie na ochranu spotrebiteľa a podporu spotrebiteľskej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky

Združenie RONDEL

Združenie vytvorené za účelom údržby Čabraďského hradu, jeho výskumu, konzervácie a obnovy. Nachádzajú sa tu aj stránky klubov historického šermu

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava

Združenie napomáhajúce rozvoju výskumu, vývoja a inovácií

Občianske združenie STOP FAJČENIU

Boj proti fajčeniu, ochrana zdravia nefajčiarov, svet bez fajčenia

VOKA, Banská Bystrica

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity - občianske združenie na podporu vidieka a vidieckych rozvojových aktivít

Pomoc obetiam násilia, Bratislava

Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí a na prevenciu kriminality. Zoznam pobočiek na Slovensku, linka pomoci obetiam

Aliancia žien Slovenska, Bratislava

Organizácia zameraná na práva žien - aktivity, projekty, publikácie, krízové centrum, zákony a dohovory

Anonymní alkoholici

Spoločenstvo žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu

Spolok na ochranu vlastníkov automobilov

Pomoc zákazníkom, ktorí si kupujú ojazdené autá a stávajú sa obeťami trikov nepoctivých bazárov alebo individuálnych dovozcov

Slovenská liga boja proti hypertenzii

Venované vysokému krvnému tlaku pre odbornú i laickú verejnosť (arteriálna hypertenzia, vysoký krvný tlak, odborné rady, praktické návody nielen pre lekárov, prevencia, liečba, lieky, novinky, kongresy

Asociácia informačných centier Slovenska, Liptovský Mikuláš

Odborné a záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu. Kultúrne a informačné strediská a centrá na Slovensku

Slovenské jadrové fórum, Trnava

Združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie

Mymamy, Prešov

Záujmové združenie žien - materské centrum. Projekty, výročné správy, aktivity, sponzori

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Občianska a politicky nezávislá, nestranícka organizácia. Združuje nositeľov pokrokových tradícií

Europa Uomo Slovensko-Odpoveď na rakovinu prostaty, Bratislava

Občianske združenie lekárov a pacientov s diagnózou rakoviny prostaty

Spoločnosť detskej onkológie DFN, Košice

Úlohou občianskeho združenia je všestranná pomoc pacientom a ich rodičom, ktorí sa liečia na oddelení a ambulancii detskej onkológie. Informácie o nás, informácie pre pacientov, poradňa, naše akcie, sponzorstvo, prihláška za člena

Priatelia zvierat, Prešov

Občianske združenie na ochranu zvierat v meste. Ponuka zvierat z útulkov, protestno-informačné akcie

Mensa Slovensko, IQ Liga

Medzinárodná spoločnosť združujúca ľudí s nadpriemerným IQ. Vyriešte logické hádanky a hlavolamy a vyhrajte hodnotné ceny

Solus, Bratislava

Záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené na ochranu leasingu, úverov a ďalších vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Účelom združenia je spolupráca, vzájomná pomoc a ochrana spoločných záujmov

EsFem, Prešov

Nezávislá feministická organizácia so zameraním na problematiku ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov

Elsa Slovensko, Bratislava

Medzinárodná a nezávislá organizácia študentov práva. Aktivity, projekty, zahraničné stáže, súťaže

Regionálna Energetická Agentúra, Šaľa

Zaoberá sa všetkým čo súvisí s racionálnym využívaním energie, s úsporami energie a s obnoviteľnými zdrojmi energie

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Združenie sprístupňuje informácie o obrovských rizikách, ktoré so sebou prináša očkovanie detí. Okrem informovania verejnosti chceme podnikať aj konkrétne kroky, ktoré by viedli k úprave našej legislatívy v oblasti očkovania

Právo na bývanie, Bratislava

Združenie na ochranu práv a záujmov obyvateľov nájomných bytov

Family naturist club Slovakia

Naturistický klub s medzinárodnou účasťou manželských a zmiešaných párov

Klub psychotroniky a UFO Slovenská republika

Združenie osôb pôsobiacich v bádateľskej oblasti záhad, UFO, psychotroniky, tajomných miest, anomálnych javov

Slovenský paleontologický klub

História a členstvo v klube, odborné aktivity. Informácie o fosíliách, paleontologických objavoch. Stratigrafia, paleobotanika. Video, fotoalbumy, knižnica, fórum

Ži a nechaj žiť, Bratislava

Občianske združenie - aktivity, činnosť, podujatia, stretnutia

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Stará Ľubovňa

Dobrovoľné združenie, ktorého cieľom je v duchu samaritánstva pomáhať ľuďom v núdzi

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií SR

Záujmové združenie právnických osôb - obslužný servis pre členské odborové zväzy

Slovenský zväz novinárov

Informácie a stanovy, katalóg tlače, rádií a TV, svetová tlač

Slovenská myelómová spoločnosť

Občianske združenie pacientov s mnohopočetným myelómom (typ nádorového ochorenia vznikajúci z plazmatických buniek, ktoré sa vyskytujú v kostnej dreni). Informácie pre pacientov a odbornú verejnosť, možnosti liečby

Zaostri na rodinu

Projekt pre ľudí, pre ktorých je rodina na prvom mieste. Spoločenstvá rodín, názory, články, tipy na výlety

Triezvy priestor

Internetová skupina anonymných alkoholikov. Diskusné skupiny, členstvo

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Stanovy združenia, členovia, aktivity, projekty, legislatívny proces

Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ, Nitra

Regionálne združenie - činnosť, výzvy a granty, členovia

RVS a.s., Most

Klubové zariadenie - reštauračné a rokovacie priestory, relax, šport, ubytovanie, reštaurácia, bar, vináreň

Wígmunke oyáte

Euroindiánska skupina - história skupiny, tábory, stretnutia slovenských euroindiánov

ProVita

Občianske združenie na podporu dojčenia, zdravej výživy malých detí. Informácie pre verejnosť aj odborníkov

Slovaci.ch

Stránky venované Slovákom žijúcim vo Švajčiarsku

Združenie Spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Poradenské služby spoločenstvám vlastníkov bytov a vlastníkom bytov

Spolok Sklenný sen, Valaská Belá

Sklársky skanzen - majstri sklári pri práci, výlety spojené s exkurziou. Predaj umeleckého skla, hutne tvarovaného a fúkaného skla, prifarbeného skla

Milliardcity.com

Projekt pre prostredie solventnej skupiny obyvateľstva. Mapovanie sveta luxusného životného štýlu, luxusného cestovania, individuálnych služieb, príbehov úspešných ľudí. Milliard Klub, noviny Milliard Sun

GFK online klub

Združujeme užívateľov internetu, ktorí sa zúčastňujú na on-line prieskumoch realizovaných prostredníctvom internetu. Váš názor odmeníme

Asociácia manželských a rodinných poradcov

Združenie psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných a pracovníkov iných pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú ako manželskí a rodinní poradcovia na Slovensku

Artest, Košice

Občianske združenie - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže. Chceme umožniť aj znevýhodneným mladým ľuďom vzdelávať sa v umeleckej oblasti presne tak, ako v základných umeleckých školách

Slaves Of Hell's Engines, Bratislava

Motocyklový klub, história, členovia, galéria
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK