Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť >

Kluby, združenia a spolky

 
PODKATEGÓRIE

Cestovateľské a turistické (37)

Detské a mládežnícke (88)

Ekologické (25)

Historické (11)

Chovateľské (41)

Inštitúcie (1081)

Kultúrne a spoločenské (110)

Modelárske (8)

Náboženské (141)

Pestovateľské (8)

Podnikateľské a obchodné (58)

Politické (10)

Poľovnícke a rybárske (13)

Recesistické (7)

Športové a telovýchovné (261)

Technické (36)

Zdravotne postihnutí (49)

ODKAZY 1 - 50 z 79

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Bratislava

Združenie slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou

Antidopingový výbor Slovenskej republiky, Bratislava

Stanovy, štruktúra a členovia občianskeho združenia. Činnosť, dopingová kontrola, doping a trestné právo, zoznam zakázaných a monitorovaných látok

Pomoc obetiam násilia, Bratislava

Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí a na prevenciu kriminality. Zoznam pobočiek na Slovensku, linka pomoci obetiam

Združenie RONDEL

Združenie vytvorené za účelom údržby Čabraďského hradu, jeho výskumu, konzervácie a obnovy. Nachádzajú sa tu aj stránky klubov historického šermu

Možnosť voľby - Pro choice

Občianske združenie za dodržiavanie ľudských práv žien a detí, združujúce mimovládne organizácie zaoberajúce sa rovnosťou príležitostí žien a mužov, násilím páchaným na ženách a deťoch

Aliancia žien Slovenska, Bratislava

Organizácia zameraná na práva žien - aktivity, projekty, publikácie, krízové centrum, zákony a dohovory

VOKA, Banská Bystrica

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity - občianske združenie na podporu vidieka a vidieckych rozvojových aktivít

Občianske združenie STOP FAJČENIU

Boj proti fajčeniu, ochrana zdravia nefajčiarov, svet bez fajčenia

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava

Združenie napomáhajúce rozvoju výskumu, vývoja a inovácií

Spotrebiteľský inštitút, Bratislava

Občianske združenie na ochranu spotrebiteľa a podporu spotrebiteľskej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky

Elsa Slovensko, Bratislava

Medzinárodná a nezávislá organizácia študentov práva. Aktivity, projekty, zahraničné stáže, súťaže

EsFem, Prešov

Nezávislá feministická organizácia so zameraním na problematiku ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov

Slovenské jadrové fórum, Trnava

Združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie

Mymamy, Prešov

Záujmové združenie žien - materské centrum. Projekty, výročné správy, aktivity, sponzori

Spoločnosť detskej onkológie DFN, Košice

Úlohou občianskeho združenia je všestranná pomoc pacientom a ich rodičom, ktorí sa liečia na oddelení a ambulancii detskej onkológie. Informácie o nás, informácie pre pacientov, poradňa, naše akcie, sponzorstvo, prihláška za člena

Slovenská liga boja proti hypertenzii

Venované vysokému krvnému tlaku pre odbornú i laickú verejnosť (arteriálna hypertenzia, vysoký krvný tlak, odborné rady, praktické návody nielen pre lekárov, prevencia, liečba, lieky, novinky, kongresy

Europa Uomo Slovensko-Odpoveď na rakovinu prostaty, Bratislava

Občianske združenie lekárov a pacientov s diagnózou rakoviny prostaty

Solus, Bratislava

Záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené na ochranu leasingu, úverov a ďalších vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Účelom združenia je spolupráca, vzájomná pomoc a ochrana spoločných záujmov

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Občianska a politicky nezávislá, nestranícka organizácia. Združuje nositeľov pokrokových tradícií

Spolok na ochranu vlastníkov automobilov

Pomoc zákazníkom, ktorí si kupujú ojazdené autá a stávajú sa obeťami trikov nepoctivých bazárov alebo individuálnych dovozcov

Anonymní alkoholici

Spoločenstvo žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu

Asociácia informačných centier Slovenska, Liptovský Mikuláš

Odborné a záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu. Kultúrne a informačné strediská a centrá na Slovensku

Priatelia zvierat, Prešov

Občianske združenie na ochranu zvierat v meste. Ponuka zvierat z útulkov, protestno-informačné akcie

Mensa Slovensko, IQ Liga

Medzinárodná spoločnosť združujúca ľudí s nadpriemerným IQ. Vyriešte logické hádanky a hlavolamy a vyhrajte hodnotné ceny

GFK online klub

Združujeme užívateľov internetu, ktorí sa zúčastňujú na on-line prieskumoch realizovaných prostredníctvom internetu. Váš názor odmeníme

Klub mnohodetných rodín, Bratislava

Občianske združenie pre rodiny so štyrmi a viac deťmi - činnosť, projekty, dokumenty

Slovaci.ch

Stránky venované Slovákom žijúcim vo Švajčiarsku

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií SR

Záujmové združenie právnických osôb - obslužný servis pre členské odborové zväzy

Slaves Of Hell's Engines, Bratislava

Motocyklový klub, história, členovia, galéria

CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, Bratislava

Občianske združenie - výskum, granty, koordinácia projektov, vzdelávacie aktivity

Regionálna Energetická Agentúra, Šaľa

Zaoberá sa všetkým čo súvisí s racionálnym využívaním energie, s úsporami energie a s obnoviteľnými zdrojmi energie

RVS a.s., Most

Klubové zariadenie - reštauračné a rokovacie priestory, relax, šport, ubytovanie, reštaurácia, bar, vináreň

Family naturist club Slovakia

Naturistický klub s medzinárodnou účasťou manželských a zmiešaných párov

Slovenský paleontologický klub

História a členstvo v klube, odborné aktivity. Informácie o fosíliách, paleontologických objavoch. Stratigrafia, paleobotanika. Video, fotoalbumy, knižnica, fórum

Kolpingovo dielo na Slovensku, Štiavnické Bane

Sociálno-vzdelávacie združenie - aktívna pomoc nezamestnaným, sociálna pomoc na dobrovoľníckej úrovni, motivácie k drobnému a strednému podnikaniu, podpora tolerancie a demokracie, projekty

Slovenský zväz novinárov

Informácie a stanovy, katalóg tlače, rádií a TV, svetová tlač

Ži a nechaj žiť, Bratislava

Občianske združenie - aktivity, činnosť, podujatia, stretnutia

Združenie Spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Poradenské služby spoločenstvám vlastníkov bytov a vlastníkom bytov

Artest, Košice

Občianske združenie - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže. Chceme umožniť aj znevýhodneným mladým ľuďom vzdelávať sa v umeleckej oblasti presne tak, ako v základných umeleckých školách

Právo na bývanie, Bratislava

Združenie na ochranu práv a záujmov obyvateľov nájomných bytov

Asociácia manželských a rodinných poradcov

Združenie psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných a pracovníkov iných pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú ako manželskí a rodinní poradcovia na Slovensku

ProVita

Občianske združenie na podporu dojčenia, zdravej výživy malých detí. Informácie pre verejnosť aj odborníkov

Wígmunke oyáte

Euroindiánska skupina - história skupiny, tábory, stretnutia slovenských euroindiánov

Klub psychotroniky a UFO Slovenská republika

Združenie osôb pôsobiacich v bádateľskej oblasti záhad, UFO, psychotroniky, tajomných miest, anomálnych javov

Spolok Sklenný sen, Valaská Belá

Sklársky skanzen - majstri sklári pri práci, výlety spojené s exkurziou. Predaj umeleckého skla, hutne tvarovaného a fúkaného skla, prifarbeného skla

Black Kings

Stránky motorkárskeho klubu - novinky, členovia, fotogaléria, kalendár akcií

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Stará Ľubovňa

Dobrovoľné združenie, ktorého cieľom je v duchu samaritánstva pomáhať ľuďom v núdzi

Slovenská myelómová spoločnosť

Občianske združenie pacientov s mnohopočetným myelómom (typ nádorového ochorenia vznikajúci z plazmatických buniek, ktoré sa vyskytujú v kostnej dreni). Informácie pre pacientov a odbornú verejnosť, možnosti liečby

Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ, Nitra

Regionálne združenie - činnosť, výzvy a granty, členovia

Triezvy priestor

Internetová skupina anonymných alkoholikov. Diskusné skupiny, členstvo
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK