Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kluby, združenia a spolky

Obsah > Spoločnosť >

Kluby, združenia a spolky

 
ODKAZY 51 - 79 z 79

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Združenie sprístupňuje informácie o obrovských rizikách, ktoré so sebou prináša očkovanie detí. Okrem informovania verejnosti chceme podnikať aj konkrétne kroky, ktoré by viedli k úprave našej legislatívy v oblasti očkovania

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Stanovy združenia, členovia, aktivity, projekty, legislatívny proces

Zaostri, Bratislava

Občianske združenie venujúce sa aktivitám v oblasti fotografie. Bratislavský fotomaratón, online registrácia

Záujmové združenie žien Fenestra, Košice

Pomoc týraným ženám a deťom, obhajoba práv žien, telefonická krízová intervencia, sociálno-právne poradenstvo, terapia detí, krízové centrum, sociálna asistencia

Milliardcity.com

Projekt pre prostredie solventnej skupiny obyvateľstva. Mapovanie sveta luxusného životného štýlu, luxusného cestovania, individuálnych služieb, príbehov úspešných ľudí. Milliard Klub, noviny Milliard Sun

Slovenská rada rodičovských združení, Poprad

Dokumenty, rodičovské noviny, korešpondencia, členovia, foto a videogaléria

Zaostri na rodinu

Projekt pre ľudí, pre ktorých je rodina na prvom mieste. Spoločenstvá rodín, názory, články, tipy na výlety

Virtuálny sprievodca, Partizánske

Občianske združenie zamerané na podporu propagácie nekomerčného sektora a nekomerčných aktivít tvorbou multimediálnych prezentácií

Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia, Nitra

Občianske združenie na ochranu lokalít výskytu všetkých druhov hľuzoviek (podzemných húb využiteľných vo výžive) na území Slovenska

Centrum klasickej homeopatie Slovensko, Bratislava

Organizácia združujúca homeopatov a sympatizantov homeopatie. Poradenstvo, konzultácie

Zväz potápačov Slovenska

Oficiálne stránky Zväzu potápačov Slovenska

Diador, Bratislava

Občianske združenie zamerané na organizovanie kultúrnych, športových a edukačných podujatí pre diabetikov

Klub Abstinentov Žilina

Informácie o klube, odkazy na iné kluby, prevencia

Občianske združenie Veronika

Klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín. Fytoterapia, homeopatia, herbár liečivých rastlín, adresár liečiteľov v SR, pestovanie liečivých rastlín, činnosť a poslanie

Mikroregión Terchovská dolina

Záujmové združenie obcí - členovia združenia, stanovy, orgány, rokovania, projekty

Spoločnosť myoskeletálnej medicíny, Bratislava

Dobrovoľné, stavovské a odborné združenie lekárov a odborných pracovníkov, ktorého cieľom je rozvíjať vedeckú, výskumnú a klinickú prácu v oblasti myoskeletálnej medicíny

Slovaci.com

Stránky Slovákov žijúcich a pracujúcich v rôznych krajinách

Arttex

Klub textilných výtvarníkov - informácie, aktivity, novinky, technológia

IANTD Central Europe - Slovakia

International Association of Nitrox Divers - zväz zaoberajúci sa technickým potápačským výcvikom. Štandardy, národné licencie, inštruktori, potápačské školy a kurzy

Kynológia, Jablonica

História, súčasnosť a aktivity kynologického združenia

Regionálne združenie supervízorov, Banská Bystrica

Supervízia v sociálnej práci. Koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia

Národná spol. pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo

Občianske združenie - členstvo, projekty, konferencie, semináre, výskum, publikácie

Medvedzie

Občianske združenie Medvedzie je združenie obyvateľov dedinky Medvedzie a priľahlého sídliska a členov rodu Medvecký, pochádzajúceho z tejto dedinky. Informácie, ciele, stanovy

Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK, Prešov

Stanovy, organizačná štruktúra, strediská, školiace stredisko

Ľudová akadémia, Spišská Nová Ves

Občianske združenie zamerané na mnohostranné vzdelávanie fyzických a právnických osôb, nadväzujúce na tradície ľudového vzdelávania

Kostramostra Tlupa

Informácie o tlupe, o rape, snowbordingu, freerajde a všetkých aktivitách tlupy

Grúnik, Bratislava

Občianske združenie na podporu zachovania ľudovej architektúry na Slovensku

Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, Nemšová

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva, mapa hraníc Nemšovského urbáru

Pozemkové spoločenstvo Vrbica, Liptovský Mikuláš

Spoločenstvo bývalých urbarialistov a komposesorát - hospodárenie a nakladanie so spoločným majetkom na lesnej a poľnohospodárskej pôde v podielovom spoluvlastníctve nedeliteľnej nehnuteľnosti
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK