Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Školské a vzdelávacie profesné organizácie

Obsah > Inštitúcie > Profesné organizácie >

Školské a vzdelávacie

 
ODKAZY 1 - 12 z 12

Slovenská rektorská konferencia

Aktuality, informácie pre členov, kalendár, konferencie, publikácie

AIESEC Slovensko

Medzinárodné združenie študentov ekonómie a obchodu je medzinárodným študentským neziskovým vzdelávacím združením

Študentská rada vysokých škôl SR

Základné informácie, orgány, projekty, podujatia

Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách

Podpora výučby a výskumu cudzích jazykov na vysokých školách, podpora pracovísk, koordinácia aktivít členov, organizovanie konferencií a pracovných seminárov

Agroinštitút Nitra, Nitra

Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva. Poradenstvo, knižno-informačné služby. Podujatia, projekty

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Združenie inštitúcií a osôb, zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých a presadzovanie ich spoločných záujmov, cieľov a potrieb

Združenie Orava

Nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Bratislava

Aktivity, činnosť a kampane na podporu a zrovnoprávnenie fungovania systému súkromných škôl a školských zariadení

Uni2010, Banská Bystrica

Organizácia rozvíjajúca talent, víziu a podnikavosť mladých ľudí

Asociácia Košických univerzít

Partneri, projekty, novinky, dokumenty

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní, Nová Dubnica

Činnosť a aktivity asociácie, prihláška za člena

Asociácia univerzít karpatského regiónu

The Association of the Carpathian Region Universities

Copyright © BEST.SK