Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Európska únia

Obsah > Inštitúcie >

Európska únia

 
PODKATEGÓRIE

Poradenstvo v oblasti eurofondov (59)

ODKAZY 1 - 16 z 16

Rada Európskej únie

Tlačové správy, aktuálne zasadnutia, udalosti, audiovizuálne informácie, dokumenty

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

Európska komisia

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku - informácie, publikácie, podujatia

Európsky parlament

Informačná kancelária Európskeho parlamentu

Media Desk Slovensko

Media Desk je spoločná kancelária Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a programu MEDIA. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Bratislava

Regionálne európske informačné centrum, Banská Bystrica

Poskytovanie informácií o Európskej únii, programová pomoc, príprava a realizácia rozvojových projektov z fondov EÚ, poradenstvo, konzultácie

Európska únia

Spravodajstvo o európskej integrácii

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Výskum a informovanie o rôznych aspektoch Európskej integrácie

euro:i:portál

Informačná služba Centra vedecko-technických informácií SR o európskej integrácii so zameraním najmä na problematiku vedy, výskumu, techniky a hospodárstva

EuroIuris - európske právne centrum, Bratislava

Občianske združenie zamerané na šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady Európy, štúdium európskeho a medzinárodného práva

EurActiv.sk

Informácie o dianí v Európskej únii, našej integrácii a všetko ostatné, čo potrebujete vedieť

Európske Fondy

Informácie o štrukturálnych fondoch z EÚ a možnosť ich získania. Čerpanie fondov, nariadenia

Vaša Európa

Informačný portál o EÚ, EK, ER, EP a jednotlivých členských krajinách únie

Projektservis s.r.o., Komárno

Vypracovanie projektov pre čerpanie prostriedkov z grantov Európskej únie, v oblasti Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Slovensko v Schengene

Informácie o Schengenskom priestore

Copyright © BEST.SK