Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inštitúcie

Obsah >

Inštitúcie

 
PODKATEGÓRIE

Európska únia (16)

Hasičské zbory (20)

Hvezdárne (11)

Kluby, združenia a spolky (982)

Knižnice (73)

Múzeá (119)

Náboženské a cirkevné (74)

Nadácie a charita (115)

Neziskové organizácie (206)

Odborové zväzy (8)

Politické strany (22)

Profesné organizácie (147)

Vedecké a výskumné ústavy (114)

Vládne a štátne inštitúcie (368)

Zahraničné inštitúcie (26)

ODKAZY 1 - 7 z 7

Literárne informačné centrum, Bratislava

Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí

Literárny fond

Národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry

Fond výtvarných umení

Národno-kultúrna a verejnoprávna inštitúcia, zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, ako aj výtvarnej teórie a kritiky

Recyklačný fond, Bratislava

Neštátny účelový fond, ktorého funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov

Garančný fond investícií, Bratislava

Je obdobou Fondu ochrany vkladov so zameraním na kapitálové investície v SR, dokumenty, legislatíva, aktuality

Národný Inštitút Francois Marie Voltaire

Podporujeme a vykonávame výchovno - vzdelávacie, vedecké a kultúrne aktivity, za účelom propagácie svetského humanizmu. Poskytujeme informácie, stanoviská a skúsenosti prispievajúce k šíreniu humanizmu ako prostriedku národného, sociálneho pokroku

Platenie poplatkov

Viete aké platíme poplatky na súdoch, u notára, na polícii, za založenie živnosti, na obecných úradoch, na katastri a iné

Copyright © BEST.SK