Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Informatika

Obsah > Veda a Technika >

Informatika

 
ODKAZY 1 - 4 z 4

Ústav Informatiky SAV, Bratislava

Vedecká a výskumná práca v oblasti informatiky, informačných technológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie

Infozdroje.sk

Projekt, ktorý komplexne rieši informovanie o dostupných online elektronických informačných zdrojoch na Slovensku

Eunis Slovensko, Nitra

Združenie pre univerzitne informačné systémy, pomoc pri vývoji kvalitných informačných systémov vysokých škôl

File transfer protocol FTP

Informácie o protokole využívajúceho sa na prenos súborov medzi počítačmi

Copyright © BEST.SK