Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Klasická hudba a spev

Obsah > Kultúra a Umenie > Hudba >

Klasická hudba a spev

 
PODKATEGÓRIE

Sólisti (2)

ODKAZY 1 - 33 z 33

Slovenská filharmónia

Vrcholná koncertná inštitúcia - program, vstupenky, informácie

Štátny komorný orchester Žilina

Orchester mozartovského typu - vystúpenia, koncerty, festivaly, medzinárodné uznania

Collegium technicum

Miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach

Technik

Spevácky zbor pri vysokoškolskom umeleckom súbore STU

Spevácky zbor mesta Bratislavy

Informácie o zbore, história, repertoár, dirigent a členovia

Apollo

Spevácky zbor - profil, akcie a ukážky nášho umenia

Dagmar a Jozef Zsapka

Hudobné duo flauta-gitara, informácie, životopisy, diskografia, festival

Ján Cikker

Informácie o živote a diele slovenského hudobného skladateľa, nositeľa ceny UNESCO za hudbu

Amadeus Chor Bratislava

Ojedinelý zbor svojho druhu na Slovensku zaujme poslucháčov nielen hodnotným umeleckým prejavom, ale nadväzujúc na viedenskú tradíciu zaujme aj atraktívnou vizuálnou stránkou. Dirigent Ondrej Šaray

Slovak Music Bridge v.o.s., Bratislava

Online hudobné vydavateľstvo vážnej hudby a umelecká agentúra pre hudobné aktivity. Organizovanie koncertných projektov pre interpretov, súbory a orchestre, skladateľov

Ad Una Corda

Medzinárodný festival chrámových zborov

Eugen Suchoň

Život a tvorba hudobného skladateľa

Adoremus

Celoslovenský miešaný spevácky zbor zameraný na sakrálnu hudbu

Michal Stahel

Umelecký profil osobnosti violončelistu Michala Stahela

Septemthillis, Lipany

Spevácky zbor pri základnej umeleckej škole. Ľudová hudba, gregorián, polyfónia, romantizmus, súčasná, populárna a muzikálová hudba. Vystúpenia na koncertoch, ocenenia

Veronika Šutá, Bratislava.

Profesionálna huslistka Vám ponúka svoje služby. Vhodné príležitosti – svadba a svadobný obrad, recepcia, vernisáž, pohreb, koncerty. Sólové husle, alebo s klavírom. Výber skladieb podľa podujatia

Bachova spoločnosť na Slovensku

Podpora koncertov a diel Johanna Sebastiana Bacha a skladieb iných významných skladateľov

Slovenské spevácke zbory

Zbory, zborový spev, info, registrácia

Musa ludens

Komorný súbor a venuje oživovaniu hudobných i literárnych pamiatok slovenskej a európskej proveniencie od čias Veľkej Moravy cez gotiku až po neskorú renesanciu

Rozkvet, Prievidza

Miešaný spevokol prievidzských učiteľov - informácie, koncerty, zákulisie, repertoár

Tirnavia, Trnava

Informácie o miešanom speváckom zbore, história, súčasnosť, MP3, shop, repertoár, speváci, dirigent, fórum

Moyzesovo kvarteto komorný súbor mesta Skalica

História kvarteta, členovia, koncerty, fotogaléria

Sláčikové kvarteto Jána Strmenského

Informácie o komornom telese, repertoár, ukážky, fotografie

Nitria

Spevácky zbor - sakrálne skladby, upravené ľudové piesne, oslavné piesne. Informácie o členoch, vystúpeniach, zájazdoch, ukážky

Trnavský komorný orchester

Amatérske teleso nadregionálneho významu so zameraním na inštrumentálne diela skladateľov baroka, klasicizmu a 20. storočia

Kvapôčky

Detský spevokol Zboru Cirkvi bratskej

Komorný orchester mesta Trenčín

Obsadenie a repertoár orchestra, koncerty, hudobné festivaly

Alexander Jablokov, Bratislava

Husľový virtuóz - vystúpenia, koncerty, komorný orchester

Chorus Iglovia, Spišská Nová Ves

Spevácky zbor mužov a žien. Členovia, repertoár, vystúpenia, úspechy, skúšky

Detský spevácky zbor Prieboj z Prievidze

Detský spevácky zbor Prieboj sa vysokou interpretačnou úrovňou zaraďuje medzi najlepšie zbory na Slovensku. Dirigent Mgr. Alfonz Poliak

Spevácky zbor slovenských učiteľov

Amatérsky mužský spevácky zbor so sídlom v Trenčianskych Tepliciach

Galantské trio Plus

Členovia, repertoár, koncerty&, galéria

Mucha Quartet

Sláčikové kvarteto, interpretujúce vážnu hudbu. Music, spirit, emotion. Životopis, repertoár, kontakt, nahrávky, foto

Copyright © BEST.SK