Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

História

Obsah > Veda a Technika >

História

 
PODKATEGÓRIE

Archeológia (7)

Genealógia (15)

ODKAZY 1 - 18 z 18

História

Online verzia revue o dejinách spoločnosti

Dejiny

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie

Štúr Ľudovít (1815 - 1856)

Životopis, prehľad diela, plné znenia vybraných spisov, básne, novinové články, politické prejavy, korešpondencia, dobové dokumenty, 18 osobností štúrovského obdobia

Vydavateľstvo Young Scientist, Bratislava

Online antikvariát, online encyklopédia

Historická revue

Populárno-náučný mesačníkom o udalostiach minulosti, historické reportáže, profily významných osobností, články o iných kultúrach a národoch, dejinách umenia, archeológii

Via História

Internetový katalóg stránok dejín, histórie a spoločenských vied

Historicky významné mestá a obce Slovenska

Zoznam a informácie o významných mestách

Ravensbruck

Zoznam Židov a iných zo Slovenska, ktorí prežili Koncentračný tábor Ravensbruck

Pohraničné opevnenie na Slovensku

Dôvody výstavby, výzbroj a výbava objektov, mapy a fotografie, odkazy

Slovenský archivár

Blog jednej archivárky, pre archivárov a nielen pre nich. O archívnictve, histórii a veciach s tým súvisiacich

História svetová a národná

História Slovenska a svetová história, prehľad dejinných období, chronológia, panovnícke rody, zaujímavosti

Dejiny podzemnej cirkvi 1969-89

Informácie o pôsobení tzv. podzemnej cirkvi v rokoch 1969-89, v podobe kníh publikovaných na túto tému

Dubnícke opálové bane

Stránka propagujúca svetovo jedinečnú lokalitu ťažby a spracovania drahého opálu známu pod názvami Dubník alebo Červenica (Vörösvágás) od autora Petra Semráda

Reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme

Prvý slovenský politik. Prejavy Štúra na Uhorskom sneme

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Krátke dejiny koncentračného tábora Mauthausen a jeho troch najväčších pobočiek

Pramen.eu

Problematika slovenskej histórie od praveku až po novovek

Hieroglyfy

Stránka o hieroglyfoch - čísla, abeceda, zlomky, slová, slovné spojenia, download

Slovania

Z mytológie našich slovanských predkov. Hudba, umenie, módne doplnky, obrázky a gify

Copyright © BEST.SK