Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Súkromné gymnáziá

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy > Gymnáziá >

Súkromné

 
ODKAZY 1 - 13 z 13

Súkromné slovensko anglické biligválne gymnázium, Bratislava

Informácie súkromného gymnázia a obchodnej akadémie

Súkrokmné gymnázium IP, Bratislava

Informácie o škole, vybavenie školy, aktivity, rozvrhy

Súkromné gymnázium, Žilina

Informácie o študentoch, zamestnancoch, maturitných skúškach, projektoch

Forel International High School, Bratislava

Súkromná medzinárodná škola - materská škola, prípravný ročník, základná škola, osemročné gymnázium

Súkromné gymnázium Žitavská

Štvorročné, osemročné a diaľkové štúdium na gymnázium v Bratislave

Slovanské gymnázium Petzvalova, Košice

Súkromné gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - ruský, ukrajinský, bulharský, poľský, český, anglický, nemecký, francúzsky a maďarský jazyk

Súkromné Gymnázium Espirit, Bratislava

Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov

PinkHarmonyAcademy, Zvolen

Súkromná základná umelecká škola a gymnázium. Odbory, pedagógovia, aktuality

Súkromné športové gymnázium, Trenčianske Teplice

Informácie o škole, rozvrh, známky, predmety, kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium

Súkromné gymnázium, Poprad

Ciele vzdelávacieho systému, odbory, profil absolventa, systém hodnotenia, poplatky

Cogitatio-M s.r.o., Bratislava

Galéria školy, informácie o školách - Súkromné gymnázium, Súkromná obchodná akadémia, Súkromná jazyková škola, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Osemročné súkromné gymnázium Vranov nad Topľou

Informácie o škole, triedy, žiaci, učitelia, aktivity a akcie školy, krúžky a učebne

Súkromné bilingválne gymnázium Katkin park 2, Košice

Bilingválne slovensko-anglické gymnázium, stredná škola s malými triedami

Copyright © BEST.SK