Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Gymnáziá

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Gymnáziá

 
ODKAZY 51 - 100 z 105

Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice

Informácie o škole, história, predmety, triedy, absolventi, podujatia

Gymnázium v Dobšinej

Štvor a osemročné gymnázium

Gymnázium, Detva

Informácie o škole, história, učebné plány, projekty, predmety, úspechy, fotoalbum

Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

Komplexné IT služby. Spracovanie údajov, webdesign, predaj a vývoj softvéru a hardvéru, školenia, poradenstvo

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Gymnázium v Banskej Bystrici so zameraním jazykovým, umelecká tvorba a informatika

Gymnázium M.M.Hodžu

Štvor a osemročné gymnázium v Liptovskom Mikuláši

Gymnázium, Kráľovský Chlmec

Informácie o škole, história, predmety, virtuálne tablo, fotografie

Gymnázium Bilíkova, Bratislava

Informácie o škole, história, školský poriadok

Gymnázium, Lipany

Informácie o žiakoch, predmetoch, aktivitách, maturite, písomkách. Hymna školy

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bratislava

Informácie o škole, štúdiu, aktivity, podmienky prijatia

Gymnázium, Šahy

Informácie o akciách, história, kniha návštev, chat, maturanti

Gymnázium, Snina

História a súčasnosť školy, organizácia vyučovania, prijímacie konanie, krúžky, elektronická žiacka knižka

Gymnázium Golianova, Nitra

História gymnázia, aktivity, prehľad úspechov, nadácia, virtuálna prehliadka

Gymnázium Nové Zámky

Oficiálna stránka školy

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci

Komplexné IT služby. Spracovanie údajov, webdesign, predaj a vývoj softvéru a hardvéru, školenia, poradenstvo

Gymnázium Jána Papánka, Bratislava

Aktuality, vyučovanie, projekty a mimoškolské aktivity

Gymnázium Trebišov

Gymnázium Gelnica

Štvor a osemročné štúdium

Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

História školy, výročná správa, informácie o celoštátnej literárnej a výtvarnej súťaže študentov stredných škôl

Gymnázium V.Paulínyho-Tótha

Martin

Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín

Informácie o škole, história, prijímacie skúšky, projekty

Gymnázium, Pezinok

Informácie o škole, zameraní, pedagogickom zbore, aktivitách študentov, prijímacích pohovoroch, maturitách, zvonení, družobné kontakty školy

Gymnázium, Hlohovec

Informácie o škole, história, učitelia, študenti, kritériá prijatia

Gymnázium Tvrdošín

Základné informácie o škole, učitelia, žiaci, predmety, krúžky, učebne

Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava

Gymnázium Varšavská, Žilina

Informácie o škole, štúdiu, predmety, úspechy, voľný čas

Gymnázium, Partizánske

História gymnázia, rada školy, elektronická žiacka knižka, oznamy, predmetové komisie

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno

Oficiálna stránka školy

Gymnázium Vrútky

Gymnázium so všeobecným zameraním

Gymnázium, Žiar nad Hronom

Informácie o škole, história, almanach, prijímačky, študenti

Gymnázium T. H. Ševčenka, Prešov

Informácie o škole, história, vnútorný poriadok, prijímačky, rozvrh, úspechy

Súkromné osemročné gymnázium Košice

Komplexné IT služby. Spracovanie údajov, webdesign, predaj a vývoj softvéru a hardvéru, školenia, poradenstvo

Gymnázium Senica

Štvor a osemročné gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Šahy

Informácie o škole, história, personál, triedy, súťaže, šport, galéria

Gymnázium, Vrbové

Stránky gymnázia s podrobnými informáciami o učiteľskom zbore, štúdiu, študentoch a aktivitách školy

Športové gymnázium, Košice

Stredoškolské vzdelanie s maturitou a príprava budúcich vrcholových športovcov

Gymnázium Malacky

Informácie o škole, rozvrhy, prijímacie skúšky, aktivity a úspechy školy

Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany

Informácie o škole, história, budúcnosť, súčasnosť, aktivity, skúšky, profilácia, vyučovacie predmety

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

História školy, predmety, triedy, školský časopis, aktivity, fotogaléria

Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni

Oficiálna stránka školy, základné a aktuálne informácie o škole

Gymnázium L. Stöckela

Štvorročné gymnázium v Bardejove

Gymnázium Martina Kukučína, Revúca

Štvorročné štúdium všeobecné a osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky

Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky

Zameranie školy a profil absolventa, história, prijímacie konanie, študenti, vlastná tvorba

Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva, Bratislava

Informácie o škole, výučbe, učiteľoch, učebných osnovách

Gymnázium Karola Štúra, Modra

Informácie o škole, história, pracovníci, žiaci, rada školy

Súkromné gymnázium v Lučenci

Oficiálne stránky školy

ZŠ a Gymnázium Tilgnerova, Bratislava

Podmienky prijímacích pohovorov, triedy, žiaci, učitelia, predmety, štatistika, úspechy školy

Gymnázium, Giraltovce

Informácie o škole, história, štúdium, študenti, aktivity

Gymnázium, Myjava

Základné údaje, možnosti štúdia, predmety, zoznam pedagógov, školský časopis

Gymnázium Ivana Bellu, Handlová

Informácie o škole, história, študentský servis

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK