Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Geológia

Obsah > Veda a Technika >

Geológia

 
ODKAZY 1 - 10 z 10

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Informácie o štruktúre, poslaní, činnosti a zamestnancoch Geologickej služby, podrobné geologické mapy

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Informácie o zemetrasnej a geomagnetickej aktivite, história ústavu, projekty, vedecká rada

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Komplexný výskum pôdy, monitorovanie vlastností pôd SR, tvorba databáz a informačného systému o pôdach SR, tvorba a údržba registra pôdy SR, expertná a poradenská činnosť pre potreby štátnej správy a užívateľov pôdy

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

Informácie o zväze, odvetvia zväzu, členovia

Minerály a horniny Slovenska

Internetový atlas - história baníctva, geológia a mineralógia ložísk, mineralogické lokality, fotografie minerálov a bansko-historických objektov, burzy minerálov, minerály, drahé kamene a človek

Geologický klub PriF UK, Bratislava

Združuje ľudí so záujmom o geológiu. Pre svojich členov usporadúva stretnutia s rôznymi prednáškami, organizuje terénne vychádzky a exkurzie

Geoklub Nitra

Nitrianske dobrovoľné združenie záujemcov o mineralógiu, geológiu, paleontológiu a príbuzné vedné disciplíny

Slovenský paleontologický klub

História a členstvo v klube, odborné aktivity. Informácie o fosíliách, paleontologických objavoch. Stratigrafia, paleobotanika. Video, fotoalbumy, knižnica, fórum

Ing. Maroš Barok, Bojnice

Zákazkové brúsenie drahých a šperkárskych kameňov, zlatnícka výroba a opravy, súdnoznalecké posudky a poradenstvo. Mineralogická a banícka expozícia Jakuba Drevennáka. Expozícia drahých kameňov, minerálov a dekoračných hornín. Mineralogická zbierka

Jozef Lavička, Fiľakovo

Predaj šperkov a drahokamov. Informácie o drahých kameňoch, ich úpravách a identifikácii, farebné-fancy diamanty

Copyright © BEST.SK