Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Genetika

Obsah > Veda a Technika > Biológia >

Genetika

 
ODKAZY 1 - 3 z 3

Geneton s.r.o., Bratislava

Poskytovanie genetických analýz, príprava a analýza DNA vzoriek

MedGen s.r.o., Bratislava

Genetické vyšetrenia - testy otcovstva, príbuzenstva, DNA diagnostika, cytogenetika, farmakogenetika, onkogenetika, array CGH, sekvencovanie, genotypizácia

Klon a klonovanie

Klonovanie zvierat alebo ľudí je pálčivá téma. Mnoho ľudí má rôzne názory. Tu sa dozviete základné pojmy vo svete klonovania, princíp klonovania, výhody klonu, jeho vznik a prepis histórie tohto výskumu

Copyright © BEST.SK