Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Genealógia

Obsah > Veda a Technika > História >

Genealógia

 
PODKATEGÓRIE

Genealogické služby (4)

ODKAZY 1 - 15 z 15

Slovenská genealogicko - heraldická spoločnosť

Štúdium príbuzenských vzťahov rodín so vzťahmi k územiu Slovenska, genealógie, heraldiky a iných príbuzných disciplín

Slovenské genealogické fórum

Genealogický výskum - zdroje, služby, história miest

Juraj Čisárik: Rodokmene Východného Slovenska

Prezentácia knihy o rodokmeňoch kňazov byzantského obradu na Východnom Slovensku z obdobia rokov 1600 až 2006

Konekta s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Genealogický výskum - zdroje, služby, história miest

Rudolf Pavlovič, Prešov

Služby pri vyhľadávaní osôb v matrikách, v sčítacích hárkoch, v daňových knihách, urbároch. Vyhotovenie rodokmeňov, mapovanie priezviska. Genealógia, heraldika, stratené matriky

Rodokmeň

Vytvorte si rodokmeň svojej rodiny s neobmedzeným počtom osôb

Virtuálne cintoríny

Databáza cintorínov a hrobov na Slovensku. Vyhľadávanie, fotografie, genealógia, rodokmene, tlač smútočných oznámení, pridávanie kvetov a odkazov k hrobu

CentroConsult, Šamorín

Genealogický výskum - bezplatné rady pre začiatočníkov a výskum na objednávku

Fratello, Košice

Spracovanie rodokmeňa - odborný genealogický výskum, sprostredkovanie pri vybavovaní výpisov z matrík na úradné a súkromné účely, návrhy rodinných erbov

Rodokmeň

Praktická genealógia. Návod, ako vytvoriť rodokmeň rodiny, rodostrom. História predkov, priezviská na Slovensku a ich pôvod. Genealogický program, aplikácie na tvorbu rodokmeňa zadarmo, kontakty na archívy a matriky, odkazy na genealogické databázy

Cintoríny.sk

Oficiálny portál slovenských cintorínov. Zapáľte sviečku a položte kyticu svojmu blízkemu online

Genealógia

Pátranie po predkoch, rady a návody ako vypracovať rodostrom

Genealogický výskum na Slovensku

Rady ako vypracovať vlastný rodostrom. Články, diskusia, fotogaléria

História rodu Kosztolanyi

Stránka o šľachtických rodoch Uhorska

Rodokmeň

Genealógia, rodokmeň a rodostrom. Tipy a návody, ako pátrať po predkoch. Nástroje na genealogický výskum, programy na tvorbu rodokmeňa zadarmo a ich recenzie. Občianska a šľachtická genealógia

Copyright © BEST.SK