Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Fyzika

Obsah > Veda a Technika >

Fyzika

 
ODKAZY 1 - 17 z 17

ASTRA

Projekt pre zlepšenie kontaktu priemyslu a vedy medzi sebou a so svetom v oblasti fyziky, elektrotechniky a energetiky

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Výskum, vývoj, výroba nových kovových materiálov, ich skúšanie a analýza, otázky únavy a spoľahlivosti konštrukcií, dynamika zložitých mechanických sústav

Katedra jadrovej fyziky UK

Bratislava

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Legislatíva, jadrová bezpečnosť, havarijné plánovanie

Turnaj mladých fyzikov

Súťaž pre družstvá stredoškolákov vo fyzike

Fyzikálny korešpondenčný seminár

Súťažný seminár pre nadaných žiakov stredných škôl

Foton.sk

Laserfórum, optikfórum

Prevody jednotiek

On-line verzia programu určeného pre rýchly prepočet požadovanej jednotky danej fyzikálnej veličiny na množstvo ďalších jednotiek tej istej veličiny

Fyzika.sk

Portál a sprievodca venovaný fyzike

Fyzika v príkladoch

Študijný materiál určený študentom prvého a druhého ročníka vysokých škôl

Mikołaj Kopernik

Informácie o astronomikovi, matematikovi a fyzikovi

Prepočet.sk

Poslaním projektu je ľahko dostupná, jednoduchá a rýchla konverzia veličín rôznych druhov. Mena, dĺžka, hmotnosť, rýchlosť, obsah, objem, tlak, výkon, čas, násobky a diely

Metóda konečných prvkov

Základy riešenia lineárnych a nelineárnych úloh. Teória a aplikačné príklady (ANSYS, Mathematica)

Černobyľ

Informácie o jadrovej havárii v Černobyle - obete, bezpečnosť a radiácia, exkurzia do Černobyľu

Quniverse

Výskumná skupina v oblasti kvantovej teórie, kvantové počítače

Lacov vedecký blog

Blog Ladislava Idesa, manažéra softvérovej spoločnosti

Prevody jednotiek

Prevádzajte online vo viac ako 30 fyzikálnych veličinách a viac ako 300 jednotiek - dĺžka, objem, hmotnosť, čas, rýchlosť, elektrický prúd

Copyright © BEST.SK