Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Železničná doprava

Obsah > Firmy > Cestovanie, ubytovanie, stravovanie > Doprava a preprava >

Železničná doprava

 
ODKAZY 1 - 31 z 31

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Oficiálna stránka, cestovný poriadok

Logwin Road + Rail Slovakia a.s., Ružomberok

Služby v oblastiach zasielateľstva, colného vybavenia, skladovania a distribúcie výrobkov. Kombinovaná preprava

Wagon Slovakia a.s., Košice

Poskytovanie služieb v oblasti reštauračného stravovania a ubytovania v železničných vozňoch špeciálnej služby. Ubytovacie vozne, reštauračné vozne, autovlak

Wagon service travel, s. r. o., Bratislava

Mimoriadne vozne alebo ucelené vlaky pre cestovné kancelárie, skupiny, spoločnosti alebo pre vašich obchodných partnerov

ZSSK Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

Nákladná železničná preprava v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru. Železničný dopravca poskytujúci základné dopravno-prepravné služby v nákladnej doprave

Arrs Forwarding s.r.o., Banská Bystrica

Automobilová, námorná, letecká a železničná preprava. Logistika

A.S.Trade s.r.o., Pribeník

Zabezpečenie prekládky železničných zásielok medzi vagónmi rôzneho rozchodu, zmena prepravného režimu. Skladovanie zásielok v krytom colnom a komerčnom sklade i na vonkajších plochách

Loko Trans Slovakia s.r.o., Šurany

Nákup, predaj a prenájom lokomotív, vagónov, železničnej techniky. Výroba, oprava a servis železničnej techniky, dopravné služby

Slovak Intercargo, Žilina

Zasielateľské služby, expresná a zberná preprava zásielok, kamiónmi a kontajnermi. Námorná, letecká a železničná preprava. Colné služby pri dovoze z tretích krajín, finančné služby

Smart Logistic s.r.o., Sládkovičovo

Kamiónová, vlaková, námorná, riečna a letecká doprava, predaj a prenájom kontajnerov

Felbermayr s.r.o, Bratislava

Špeciálny transport železničnou a cestnou dopravou, žeriavy, plošiny, technická dokumentácia, predaj stavebných zmesí

Investex Group s.r.o., Zvolen

Chemické úpravne vody, technologické zariadenia na výrobu a dodávku tepla, výroba tepla z obnoviteľných zdrojov, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení, realizácia pozemných, inžinierskych stavieb a technologických celkov, zasielateľské služby

Axbenet s.r.o., Trnava

Služby železničnej nákladnej dopravy. Prenájom nákladných železničných vozňov, dodávky ucelených vlakových súprav, železničná preprava

Edos s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie železničnej vlečky s možnosťou odosielania a prijímania vagónových zásielok

DHL Express Slovakia s.r.o., Bratislava

Medzinárodná expresná preprava - cestná, železničná, námorná a letecká, logistické a priemyselné riešenia

Interliner s.r.o., Bratislava

Agentovanie námorných dopravcov, obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru, zasielateľstvo pre všetky druhy prepráv tovaru

Logisped s.r.o., Žilina

Medzinárodné zasielateľstvo a logistické poradenstvo so zameraním na oblasť medzinárodných železničných a intermodálnych prepráv

Prvá prepravná spoločnosť s.r.o., Komárno

Vnútroštátna a medzinárodná železničná nákladná preprava, prenájom nákladných železničných vagónov, prenájom železničnej vlečky, priestory na uskladnenie tovaru. Lodná doprava

Rotrans s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie dopravy v rámci celej Európy, doprava kusových zásielok, letecká, námorná a železničná doprava, preprava nebezpečných tovarov, chladeného a mrazeného tovaru, colnodeklaračné služby, skladovanie a logistika

Šped-Trans Levice a.s., Levice

Špedičná spoločnosť, medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo

Port Service Bratislava s.r.o., Bratislava

Nakládka, vykládka a skladovanie tovarov pre rôzne odvetvia priemyslu a poľnohospodárstva v prístavoch Bratislava a Komárno. Riečno-námorná, kamiónová, železničná preprava

Špedservis s.r.o., Bratislava

Zabezpečenie kamiónovej, železničnej a námornej prepravy tovaru, colné služby, colná deklarácia, logistika, skladovanie

Alutirex s.r.o., Žiar nad Hronom

Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo - cestná a železničná preprava, preprava vozidlami všetkých hmotnostných kategórií, logistika

Spedgarant s.r.o., Humenné

Medzinárodná a vnútroštátna automobilová, železničná a námorná doprava, špedičné služby

AP Brados s.r.o., Bratislava

Špedičná činnosť v medzinárodnej železničnej preprave po tratiach Európy a Ruska

Sanara Slovakia s.r.o., Bratislava

Špecializácia na všetky druhy dopravy. Cestná, železničná, námorná, riečna, letecká doprava. Nadrozmerná doprava

"ik" Interkontakt s.r.o., Čierna nad Tisou

Medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo, dovoz, vývoz a tranzit tovarov medzi východnou a západnou Európou

Slovrael s.r.o., Bratislava

Služby spojené s expedíciou tranzitných, exportných a importných zásielok v sieti železníc, na mori a v zmiešanom režime

SWS s.r.o., Vojany

Prekládka kvapalných plynov (LPG), prekládka svetlých ropných produktov, prekládka tmavých produktov, skladovanie produktov v colných skladoch, prekládka ostatných látok a chemikálií, špedičná a obchodná činnosť, colná deklarácia

Eurofinn s.r.o., Leopoldov

Verejný colný sklad - skladovanie paletizovaného a voľne uloženého tovaru, skladová evidencia, manipulácia s tovarom, preclenie, vystavenie colných dokumentov, špedičné služby v medzinárodnej preprave

Vectura s.r.o., Bratislava

Cestná a železničná preprava, námorná a kombinovaná doprava, logistika a zasielateľstvo do celého sveta. Predaj a prenájom kontajnerov, práce autožeriavom

Copyright © BEST.SK