Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Lodná doprava

Obsah > Firmy > Cestovanie, ubytovanie, stravovanie > Doprava a preprava >

Lodná doprava

 
PODKATEGÓRIE

Nákladná lodná doprava (21)

Osobná lodná doprava a vyhliadkové lode (1)

ODKAZY 1 - 15 z 15

Panalpina Slovakia s.r.o., Bratislava

Logistika, špedícia, skladovanie, námorná a letecká preprava

Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava a.s., Bratislava

Pravidelné linky rýchloloďami do Viedne, Budapešti alebo na Gabčíkovské vodné dielo. Vyhliadkové plavby v Bratislave a na Devín. Cestovný poriadok, promenádne plavby, prenájom lodí

Flora Tour & Travel s.r.o., Bratislava

On-line predaj leteniek, okružné plavby, cestovný poriadok a cenník pre Twin City Liner

Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Bratislava

Vodohospodárska činnosť na území spravovanom odštepným závodom Bratislava. Povodňová služba, ekológia vôd, vodohospodárske laboratóriá, monitoring. Vnútroštátna a medzinárodná lodná doprava po Dunaji

Smart Logistic s.r.o., Sládkovičovo

Kamiónová, vlaková, námorná, riečna a letecká doprava, predaj a prenájom kontajnerov

Gyp Logistic SK s.r.o., Malacky

Zastúpenie nadnárodnej logistickej korporácie - letecká preprava, námorná kusová preprava, pozemná preprava. Nadrozmerný, nebezpečný tovar, kontajnerová preprava, zberná služba. Skladovanie v colných priestoroch, štítkovanie, balenie, colné služby

Slovenská plavba a prístavy a.s., Bratislava

Spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel

Slovakteam s.r.o., Bratislava

Vnútroštátna a medzinárodná preprava kusových zásielok, nákladná cestná, letecká a lodná preprava, skladovanie a logistika, vyťažovanie vozidiel

Prvá prepravná spoločnosť s.r.o., Komárno

Vnútroštátna a medzinárodná železničná nákladná preprava, prenájom nákladných železničných vagónov, prenájom železničnej vlečky, priestory na uskladnenie tovaru. Lodná doprava

Rotrans s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie dopravy v rámci celej Európy, doprava kusových zásielok, letecká, námorná a železničná doprava, preprava nebezpečných tovarov, chladeného a mrazeného tovaru, colnodeklaračné služby, skladovanie a logistika

Delta NZ Trans s.r.o., Nové Zámky

Medzinárodná a vnútroštátna cestná a letecká nákladná doprava. Námorná kontajnerová preprava - dovoz tovaru z mnohých prístavov sveta (Čína, Indonézia). Zberná služba, skladovanie, logistika, colná deklarácia

Šped-Trans Levice a.s., Levice

Špedičná spoločnosť, medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo

Port Service Bratislava s.r.o., Bratislava

Nakládka, vykládka a skladovanie tovarov pre rôzne odvetvia priemyslu a poľnohospodárstva v prístavoch Bratislava a Komárno. Riečno-námorná, kamiónová, železničná preprava

Československá plavba dunajská, s.r.o., Bratislava

Vodná riečna nákladná doprava

C.S. CARGO Slovakia a.s., Bratislava

Špedičné a logistické služby so zameraním na zámorskú prepravu - námorná a letecká doprava

Copyright © BEST.SK