Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Preprava nebezpečného tovaru

Obsah > Firmy > Cestovanie, ubytovanie, stravovanie > Doprava a preprava > Nákladná cestná doprava >

Preprava nebezpečného tovaru

 
ODKAZY 1 - 50 z 58

Safety - Kleen Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Dodávky a montáž umývacích stolov, prístrojov na čistenie súčiastok, bŕzd. Predaj ekologickej umývacej tekutiny. Zber a preprava nebezpečných odpadov

RMD-Car s.r.o., Bratislava

Medzinárodné zasielateľstvo - kamiónová preprava, preprava skriňovými vozidlami, chladiarenskými vozidlami, preprava ADR, zberná služba

Tirex s.r.o., Bratislava

Špedičné a transportné služby. Bežný tovar, ADR tovar, chladiarenský tovar, expresné zasielky a zberná služba, skladovanie

Bakus s.r.o., Skalica

Špedícia, transport, logistika, colné služby

Neokov, Košice

Recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot

Ursped s.r.o., Banská Bystrica

Cestná kamiónová preprava, kontajnerová preprava, kombinované prepravy, prepravy nebezpečného a citlivého tovaru. Skladovanie, colné a deklaračné služby

Internationale Spedition Prapol s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie a sprostredkovanie medzinárodnej dopravy v rámci celej Európy a blízkeho Východu. Vyťažovanie vozidiel, krátkodobé skladovanie tovaru, preprava ADR, preclenie tovaru, expresná preprava zásielok do 24 hod

Lecol s.r.o., Rajec

Analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu, preprava odpadov a vypracovanie dokladov ADR, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Hudos s.r.o., Bardejov

Prepravné a zasielateľské služby . Hlavné smery sú Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Benelux a Škandinávia. Valníky, mega návesy, mraziarenské vozidlá, vozidlá na prepravu zvitkov, preprava nebezpečných tovarov. Skladové priestory

BerCar s.r.o., Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava vozidlami všetkých hmotnostných kategórií, preprava nebezpečného nákladu. Servis nákladných a osobných automobilov, veľkoobchodný a maloobchodný predaj náhradných dielov

Van Cargo s.r.o., Žilina

Vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava, uskladňovanie tovaru, logistické a colné služby. Preprava nebezpečného tovaru

Martimex-Spedition s.r.o., Martin

Prepravné služby - námorné, kontajnery, letecké, cestné, železničné. Preprava nadrozmerného a nebezpečného tovaru. Kamionová a kontajnerová preprava

Chladtrans Zvolenský, Trnava

Medzinárodná kamiónová preprava chladených a mrazených výrobkov. Preprava ADR. Servis nákladných vozidiel

Marco-Spedition s.r.o., Bratislava

Medzinárodná kamiónová doprava každého druhu, špedičné služby

Nadok s.r.o., Trnava

Medzinárodná doprava so zameraním na západnú Európu. Preprava štandardnými návesmi, preprava nadrozmerného a nebezpečného tovaru. Predaj a servis ojazdených nákladných vozidiel

Cargo Trnava s.r.o., Trnava

Medzinárodná kamiónová preprava tovaru a logistické služby. Prepravy všetkými typmi vozidiel od 1 do 24 tony. Preprava chladiarenskými a izotermickými vozidlami, preprava nebezpečného nákladu

Flextrans s.r.o., Trstená

Služby v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy a zasielateľstva, preprava nebezpečného a nadrozmerného materiálu, logistické služby

Finekol s.r.o., Mlynčeky

Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov, preprava nebezpečných odpadov. Environmentálny inžiniering

Softgaz s.r.o., Žilina

Predaj, doprava a skladovanie technických plynov. Predaj hasiacich prístrojov a zváracej techniky

Csonka Trans, Štúrovo

Medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava, mraziarenská, ADR preprava. Servis nákladných automobilov, návesov a prívesov, predaj ojazdených nákladných vozidiel a náhradných dielov

Eluma Plus s.r.o., Bardejov

Preprava tovaru cestnou nákladnou dopravou. Preprava chladiacimi autami, preprava ADR a nadrozmerného tovaru. Logistika, skladovanie

Q-Zet s.r.o., Prievidza

Upratovacie práce vo firmách a domácnostiach, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana. Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Špedícia, medzinárodná doprava a zasielateľstvo do 3,5t, expresné dodanie zásielok, preprava ADR

Konzeko s.r.o., Markušovce

Zber a zhodnocovanie odpadových olejov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a poskytovanie riešení pre odpadové hospodárstvo a odber odpadov, environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis

Titrans, Nitra

Kamiónová preprava, expresná preprava a preprava nebezpečného materiálu, logistika, špedícia, zasielateľstvo

Abonex s.r.o., Košice

Medzinárodné zasielateľstvo - zabezpečovanie prepravy tovaru v rámci celej Európy. Kamiónová preprava, preprava vozidlami s vešiakovou úpravou, izotermickými a chladiarenskými návesmi, preprava nebezpečného tovaru, colné služby, vyťažovanie vozidiel

DGSA Consulting, Žilina

Bezpečnostný poradca ADR, RID, ADN na prepravu nebezpečných vecí cestnou, železničnou a vodnou dopravou

STD Donivo a.s., Vranov nad Topľou

Medzinárodná kamiónová doprava. Preprava veľkoobjemového, chladiarenského a nebezpečného tovaru ADR, štandardná preprava

Kamior s.r.o., Vranov nad Topľou

Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava, všetky druhy prepráv. Servis nákladných automobilov, prívesov a návesov

Midop-Trans s.r.o., Nové Sady

Preprava tovaru v rámci strednej a západnej Európy, rozvoz tovaru po Slovensku a doprava ADR nebezpečného nákladu

Slovagrotrans a.s., Žiar nad Hronom

Prepravné a špedičné služby. Kamiónová doprava, preprava nebezpečných materiálov a nadrozmerného nákladu. Servisné služby

Vyfako s.r.o., Nitrianska Blatnica

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov, inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia

Daro, Hodruša Hámre

Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava, preprava ADR, zasielateľstvo, colná deklarácia, skladové služby

Lando Slowakei s.r.o., Šaľa

Kamiónová preprava tovaru každého typu po celej Európe. Preprava tovaru s kvalifikáciou ADR, skladová logistika, zberná služba, expresná a kuriérska preprava

Joki, Slovenská Kajňa

Medzinárodná a vnútroštátna nákladná autodoprava, preprava ADR, expresná preprava, vyťažovanie vozidiel

LS Intertank Slovakia s.r.o., Bytča

Preprava tekutých chemických produktov všetkých tried ADR (okrem 1 a 7) po celej Európe

Boper, Svidník

Prepravné a zasielateľské služby najmä do Ruska, Talianska, Slovinska, Rakúska, na Ukrajinu a do Fínska. Kamiónová preprava, preprava nebezpečného a nadrozmerného tovaru. Pneuservis, predaj náhradných dielov na nákladné vozidlá a predaj pneumatík

EMC s.r.o., Bratislava

Medzinárodná doprava tovaru nákladnými vozidlami všetkých hmotnostných kategórií, preprava nebezpečného tovaru, zasielateľstvo a logistika

Albert auto s.r.o., Prievidza

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava. Mraziarenské, chladiarenské, izotermické, vyhrievacie návesové súpravy, preprava nebezpečného tovaru. Distribučný chladiarenský sklad

TKM Group v.o.s., Piešťany

Predaj hliníkových polotovarov a hutného materiálu, nakladanie s odpadmi. Konštrukčné práce v strojárenstve a elektrotechnike. Výroba elektrozariadení a rozvádzačov

Mayer Transport s.r.o., Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna cestná kamiónová doprava, preprava nadrozmerného a nebezpečného materiálu, dodávková preprava

Megra s.r.o., Oravská Jasenica

Colno-deklaračné a špeditérske služby, medzinárodná kamiónová doprava nebezpečného tovaru, zasielateľské služby

Modrá Planéta s.r.o., Bratislava

Triedenie, balenie, zber, preprava, spracovanie, zneškodňovanie nebezpečných odpadov

EnviTrans s.r.o., Dubnica nad Váhom

Služby v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov, preprava nebezpečných odpadov, analýza odpadov, výkup druhotných surovín a plastov, priemyselné čistenie nádrží a priestorov

Ekomar, Turčianske Kľačany

Servis v preprave a nakladaní s odpadom vrátane legislatívy. Preprava nebezpečných odpadov, znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, projekty odpadového hospodárstva a inžinierska činnosť

EKOadr, Bratislava

Ponuka služieb v životnom prostredí, preprava nebezpečných vecí ADR, komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, audity, geologické práce, systémy riadenia kvality

Marin, Ružomberok

Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľské služby, colná deklarácia, skladovanie tovaru a logistika

Ex-trans, Bratislava

Sťahovacie služby, baliace služby, montáž a demontáž zariadenia. Nákladná medzinárodná a vnútroštátna dodávková a kamiónová doprava. Preprava ADR

Martin Pakos, Trstená

Medzinárodná kamiónová doprava so zameraním na prepravu tovaru medzi Fínskom a štátmi juhovýchodnej Európy. Preprava nebezpečného tovaru

ELVe šped s.r.o., Žilina

Preprava tovaru a zasielateľstvo. Preprava ADR, paletizovaný aj voľne ložený tovar, tovar netypických rozmerov

M.J. Sped, Viničné

Sprostredkovanie nákladnej dopravy z/do Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Pobaltských krajín, Azerbajdžanu. Preprava kusových zásielok, chladených, mrazených, vykurovaných tovarov, nebezpečných tovarov a nadrozmerných zásielok. Colno - deklaračné služby
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK