Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Colné služby

Obsah > Firmy > Cestovanie, ubytovanie, stravovanie >

Colné služby

 
ODKAZY 1 - 50 z 69

Schenker, Bratislava

Ponúkame pozemnú, leteckú a námornú dopravu, kompletné logistické riešenia a globálne riešenie pre supply chain management

Logwin Road + Rail Slovakia a.s., Ružomberok

Služby v oblastiach zasielateľstva, colného vybavenia, skladovania a distribúcie výrobkov. Kombinovaná preprava

DACHSER Slovakia a.s., Bratislava

Letecká preprava, námorná preprava, handlingové služby, pozemná preprava, cestná doprava, skladovanie, colnodeklarantské služby, zberná preprava

Gebrüder Weiss s.r.o., Senec

Medzinárodná a vnútroštátna preprava - logistika, colná deklarácia, novinky, produkty

Eurospedit s.r.o, Bratislava

Colná deklarácia, colný sklad, vnútroštátna a zahraničná preprava zásielok

Budamar Logistics a.s., Bratislava

Komplexné logistické služby, preprava tovaru po železnici, ceste, rieke, mori, letecky. Prekládka, manipulácia a skladovanie, colné služby

Trans Karpatia s.r.o., Košice

Zasielateľská spoločnosť. Medzinárodná kamiónová doprava. Zberná služba, poistenie tovaru, zabezpečenie colných služieb

Jo-Ma s.r.o., Trebišov

Medzinárodná kamiónová doprava, logistika, špedícia. Verejný colný sklad, komplexné služby colnej deklarácie. Prenájom výrobných priestorov

Ursped s.r.o., Banská Bystrica

Cestná kamiónová preprava, kontajnerová preprava, kombinované prepravy, prepravy nebezpečného a citlivého tovaru. Skladovanie, colné a deklaračné služby

Maverick, Bratislava

Preprava urgentných zásielok, colno-deklaračné služby, preprava osôb

A.S.Trade s.r.o., Pribeník

Zabezpečenie prekládky železničných zásielok medzi vagónmi rôzneho rozchodu, zmena prepravného režimu. Skladovanie zásielok v krytom colnom a komerčnom sklade i na vonkajších plochách

IN Time s.r.o., Bratislava

Zabezpečuje medzinárodnú prepravu zásielok, ich kompletné colné spracovanie vrátane ich vyzdvihnutia a doručenia konečnému prijímateľovi

O.T.E.C. SR s.r.o., Malacky

Vnútroštátna a medzinárodná kamiónová preprava, preprava chladiarenskými vozidlami, špedičný servis a služby, colné služby a logistika, zberná služba

Jefta SOS Truck Slovakia s.r.o., Bratislava

Špeciálna výbava pre zásahy pri nehodách kamiónov, autobusov, nákladných vozidiel, odťah nepojazdného vozidla, zabezpečenie colných služieb

NAD-Ress spedit a.s., Senica

Kamiónová nákladná doprava. Preprava nadrozmerného tovaru, preprava mraziarenským a muldy návesom. Colné a opravárenské služby

Garant, Nové Mesto nad Váhom

Zastupovanie zákazníka v colnom konaní, vybavovanie povolení, kompletná realizácia ekonomických režimov, vystavovanie kompletných colných dokladov, ručenie

Nákupy v USA, Michalovce

Dovoz tovaru z USA, colnodeklaračné služby, kuriérske a doručovacie služby, dovoz zásielok

Internationale Spedition Prapol s.r.o., Bratislava

Prevádzkovanie a sprostredkovanie medzinárodnej dopravy v rámci celej Európy a blízkeho Východu. Vyťažovanie vozidiel, krátkodobé skladovanie tovaru, preprava ADR, preclenie tovaru, expresná preprava zásielok do 24 hod

ČSAD Invest Slovakia s.r.o., Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava, zberná služba, prepravu chladeného, mrazeného tovaru, nebezpečného a nadrozmerného tovaru. Logistické činnosti, skladovanie, colná deklarácia

DCM s.r.o., Žilina

Špedičná činnosť, colné a štatistické služby, sťahovanie cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenska. Dovoz automobilov z USA a európskych krajín

Evona, Bratislava

Spracovanie hlásení pre Intrastat, colné poradenstvo

L.K.L. Partners s.r.o., Ružomberok

Transport tovaru, preprava nebezpečných, nadrozmerných a rýchloskaziteľných zásielok. Logistika, colná deklarácia. Pneuservis, predaj pneumatík, umývacia linka

Autoslužba Viskup, Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava, preprava osôb a tovaru mikrobusom, colná deklarácia, medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo

Gyp Logistic SK s.r.o., Malacky

Zastúpenie nadnárodnej logistickej korporácie - letecká preprava, námorná kusová preprava, pozemná preprava. Nadrozmerný, nebezpečný tovar, kontajnerová preprava, zberná služba. Skladovanie v colných priestoroch, štítkovanie, balenie, colné služby

A-Trans s.r.o., Žilina

Zasielateľské služby, nákladná kamiónová doprava, colná deklarácia, prevádzka verejného colného skladu

Colpax s.r.o., Považská Bystrica

Colná deklarácia, zasielateľstvo, poskytovanie colných záruk, skladovanie tovaru, ekonomické a logistické poradenstvo

Adaja s.r.o., Nová Ves nad Váhom

Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru, špedícia a skladovanie. Colné služby

Lagermax s.r.o., Senec

Colné sklady, preprava zásielok, vystavovanie špedičných potvrdení

Victory Trade, Šaľa

Špedícia, skladovanie, colná deklarácia, sprostredkovanie prepravy v cestnej doprave v celej Európskej únii

A-Servis, Bratislava

Spracovávanie dokladov súvisiacich s Intrastat-SK, odborné colné poradenstvo, colná deklarácia, zastupovanie v colnom konaní

Hermes, s.r.o., Žiar nad Hronom

Zasielateľstvo, doprava, colná deklarácia, logistika a skladovanie

Delta NZ Trans s.r.o., Nové Zámky

Medzinárodná a vnútroštátna cestná a letecká nákladná doprava. Námorná kontajnerová preprava - dovoz tovaru z mnohých prístavov sveta (Čína, Indonézia). Zberná služba, skladovanie, logistika, colná deklarácia

Abonex s.r.o., Košice

Medzinárodné zasielateľstvo - zabezpečovanie prepravy tovaru v rámci celej Európy. Kamiónová preprava, preprava vozidlami s vešiakovou úpravou, izotermickými a chladiarenskými návesmi, preprava nebezpečného tovaru, colné služby, vyťažovanie vozidiel

Sundl s.r.o., Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna doprava. Cestná - kamiónová, námorná - kontajnerová a letecká doprava, nadrozmerný a nebezpečný tovar, doručovateľská služba, colná deklarácia

Intersped Trading s.r.o., Pezinok

Medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo. Expresná preprava, preprava cisternovými vozidlami, preprava nadrozmerného tovaru, sypkých materiálov, chladeného a mraziarenského tovaru. Colná deklarácia

A.S. Logistic s.r.o., Bratislava

Špedícia, colná deklarácia, zábezpeka colných dlhov, logistika, zasielateľstvo, zabezpečenie dopravy

TFP transport for people s.r.o., Trenčín

Vnútroštátna a medzinárodná doprava, špedícia, zberné služby, colné služby

Lohateam s.r.o., Bratislava

Medzinárodná nákladná doprava a špedícia, colno-deklaračné služby, skladovanie a manipulácia s tovarom

Špedservis s.r.o., Bratislava

Zabezpečenie kamiónovej, železničnej a námornej prepravy tovaru, colné služby, colná deklarácia, logistika, skladovanie

Tukový priemysel s.r.o., Nitra

Colná deklarácia, skladovanie, balenie a distribúcia tovaru

Sarya s.r.o., Trnava

Komplex produktov a služieb v oblasti špedície a spracovania colných náležitostí, zasielateľstvo, vypisovanie tlačív colnej deklarácie a poradenstvo v oblasti colnej deklarácie, poskytovanie colných záruk - zabezpečenie colného dlhu zárukou

Daro, Hodruša Hámre

Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava, preprava ADR, zasielateľstvo, colná deklarácia, skladové služby

HKB s.r.o., Zvolen

Komplexné služby a poradenstvo v oblasti colnej deklarácie, podávanie Intrastat SK hlásení. Maliarske a natieračské práce, kopáčske a murárske práce

Realitná staromestská a.s., Bratislava

Správa vlastných a prenajatých nehnuteľností, prenájom kancelárií, skladov a priestorov. Služby colného skladu

MO Slovakia s.r.o., Bratislava

Zasielateľstvo, logistika, colná deklarácia, poistenie. Všetky druhy prepráv

Megra s.r.o., Oravská Jasenica

Colno-deklaračné a špeditérske služby, medzinárodná kamiónová doprava nebezpečného tovaru, zasielateľské služby

Simeon Transport, Nové Mesto nad Váhom

Nákladná doprava a špedícia, colné služby, skladovanie. Pneuservis, predaj autokozmetiky

Bevori International s.r.o., Bratislava

Zasielateľstvo, vnútroštátna a medzinárodná doprava, logistika, colná deklarácia, colný sklad, skladovanie

Daru-Trans, Levice

Sprostredkovanie dopravy, medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru, colné služby

Albatros s.r.o., Dunajská Streda

Logisticko-skladovacie centrum. Skladovanie a preprava tovaru, logistické služby, verejný colný sklad
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK