Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonómia

Obsah > Veda a Technika >

Ekonómia

 
ODKAZY 1 - 11 z 11

Centrum pre hospodársky rozvoj

Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na ekonomický výskum

Symsite Research s.r.o., Bratislava

Analýzy a prognózy makroekonomického a politického vývoja na Slovensku. Sektorové analýzy - poisťovníctvo, farmaceutický priemysel

M.E.S.A.10

Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy - aktuality, projekty, diskusie, publikácie

Ajfa+Avis s.r.o., Žilina

Vydavateľstvo edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"

Sunshine Solutions s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská spoločnosť - špeciálne audity, regulačné, environmentálne a organizačno-administratívne poradenstvo

Clá

Informácie o vývozných a dovozných clách, colných podmienkach, colných režimoch

Ing. Peter Gonda, PhD., Bratislava

Ekonóm Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a externý lektor ekonómie na Fakulte managementu a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Projekty, články, štúdie a publikácie, prednášky

Bankovníctvo

Informácie z oblasti ekonomiky, financií, bankovníctva. Banková sústava, systém, členenie finančných trhov

Byznis.sk

Obchod ako odvetvie národného hospodárstva, obchodná politika, funkcie obchodných podnikov

Oceňovanie-firiem.sk

Oceňovanie podnikov pre účely ich predaja alebo kúpy, finančné analýzy, štúdie uskutočniteľností, legislatívny rámec, spôsoby výpočtu

Euro Ekonóm.sk

Ekonomický portál. Obchod, podnikanie, makroekonómia, mikroekonómia, manažment, marketing, financie a investovanie - informácie, odborné texty a články, učebné texty, testy, maturitné a štátnicové otázky, seminárne práce

Copyright © BEST.SK