Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Divadelné spolky

Obsah > Kultúra a Umenie > Divadlo >

Divadelné spolky

 
ODKAZY 1 - 7 z 7

Slovenské Divadlo Tanca, Bratislava

Tanečno-divadelné teleso zájazdového charakteru, ktorého hlavnou úlohou je privážať toto umenie do miest a obcí Slovenska, ale i za jeho hranice

Divadlo bez domova

Tvorba divadla s ľuďmi, ktorí predávajú pouličný časopis Nota Bene

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica

Divadlo s hercami s mentálnym postihnutím

Divadlo Dúha

Putovné filmové a bábkové divadlo. Predstavenia v školách a materských škôlkach, kultúrnych centrách

Ho-Do-Ču, Veľké Držkovce

Ochotnícke divadlo - členovia, divadelné hry, ukážka

Divadelný súbor Hľadanie, Tlmače

Súbor hľadá možnosti a spôsoby, ako upozorniť diváka na súčasné problémy, stav vecí a vzťahov v živote okolo nás. Informácie o súbore, členovia, tvorba, potulky, kronika

Divadlo Normálka, Trenčín

Vznik divadla, informácie o členoch a predstaveniach

Copyright © BEST.SK