Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nadácie a charita - detské domovy

Obsah > Spoločnosť > Nadácie a charita >

Detské domovy

 
ODKAZY 1 - 11 z 11

Detský domov, Bratislava

Pomoc dieťaťu a rodine v čase krízy. V prípade neúspechu sanácie biologickej rodiny detský domov aktívne pomáha pri hľadaní a umiestnení dieťaťa do náhradnej rodiny

Krízové centrum Brána do života, Bratislava

Azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia, detský domov a stanica opatrovateľskej služby pre deti

Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov

Detské centrum, Ružomberok

Informácie o aktivitách pre detské domovy, nové formy náhradnej výchovy, o detskom domove

Detský domov, Kolíňany

Poskytovanie starostlivosti deťom do 18 rokov v detskom domove rodinného typu

Detský Domov Lastovička, Trenčín

Informácie o domove, skladba detí

Detský domov Škovránok, Hnúšťa

Informácie o nás, história, aktivity, deti a my, fotogaléria

Detský domov Prešov a Neziskový fond Dráčik

Starostlivosť pre tie najmenšie deti a zdravotne postihnuté deti, návrat do biologickej rodiny, pestúnstvo, adopcia

Detský domov, Veľké Uherce

Základné informácie a história domova, informácie o deťoch

Detský domov Slniečko, Polomka

Základné údaje, história, výchova detí k samostatnosti, zodpovednosti, mravnosti

Detský domov Nádej, Bernolákovo

Pomoc deťom s nariadenou ústavnou výchovou

Copyright © BEST.SK