Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Chémia

Obsah > Veda a Technika >

Chémia

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Členovia katedry, študijný program, výskumné projekty, publikácie

Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava

Informácie o stavovskom profesnom združení slovenských chemikov

Ústav molekulárnej biológie, Bratislava

Základy výskumu v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie

Chemosvit Fibrochem a.s., Svit

Výroba chemických vlákien

Loctite Super Attak

Sekundové lepidlá od spoločnosti Henkel Slovensko určené na rýchle a pevné opravy v domácnosti, na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva, kovov

Slovnaft VÚRUP a.s., Bratislava

Výroba a odbyt chemických výrobkov - výskum a vývoj, oleje, konferencie, publikácie

Responsible Care - Slovensko

Iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov

Chémia.sk

Chemické tabuľky, prevod jednotiek, konštanty, vzdelávanie a zamestnanie, chemický priemysel

Copyright © BEST.SK