Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedecké a technické časopisy a e-ziny

Obsah > Informácie a Spravodajstvo > Časopisy, e-ziny >

Vedecké a technické

 
ODKAZY 1 - 50 z 81

Acta mathematica universitatis comenianae

[Anglicky]

ITlib Informačné technológie a knižnice

Plnotextové e-periodikum pre knižničných a informačných pracovníkov, ktoré vydáva Centrum VTI SR Bratislava

Quark

Magazín o vede, výskume, objavoch a novej technike

Archinet

Stránky o architektúre, architektoch, pre architektov

Enviromagazín

Časopis vydávaný Slovenskou agentúrou životného prostredia

Kovové materiály

Časopis uverejňuje pôvodné teoretické a experimentálne práce o štruktúre, vlastnostiach a spracovaní kovových a vybraných nekovových materiálov

História

Online verzia revue o dejinách spoločnosti

Človek a spoločnosť

Internetový časopis pre teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Železničná doprava a logistika

Elektronický odborný časopis o železničnej doprave, preprave, logistike a manažmente

Automix

Informácie pre motoristov, testy automobilov a motocyklov na portály Centrum.sk

AT & P Journal

Slovenský odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, meraní, regulácii a podnikových informačných systémoch

eQuark.sk

Portál pre popularizáciu vedy

Fórum architektúry

Mesačník Spolku architektov Slovenska

Strojárstvo

Časopis určený odborníkom a pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o informácie z oblasti strojárstva a príbuzných odborov

Časopis pre elektrotechniku a energetiku EE

Časopis pre elektrotechniku a energetiku

Poľnohospodár

Dvojtýždenník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Lut-Sat-Radio, Prešov

Odborný časopis o satelitnej technike Solid Europe

Arch

Online časopis o architektúre

Strojárstvo/Strojírenství

Mesačník z oblasti strojárstva a priemyslu

Drevári

Informačný zdroj úzko špecializovaný na oblasť drevárstva, nábytkárstva a ostatných služieb spojených s týmto odvetvím

Empatia

Bulletin slúži na komunikáciu a informovanie o formách práce, úspechoch i ťažkostiach na ceste pomoci človeku v náročných životných situáciách

Architecture.sk

Portál o architektúre nielen na Slovensku - aktuálne súťaže, výstavy, fórum, charakteristiky stavieb na Slovensku a vo svete

Stop

Motoristický magazín - testy automobilov, inzercia, dámska jazda, zábava

Foto na Počítače.sme.sk

Informácie o fotoaparátoch

Architektúra, staviteľstvo, biznis

Internetový portál a on-line magazín určený profesionálom v oblasti architektúry a stavebníctva, podnikateľom v tomto segmente trhu aj študentom. Články, aktuality, katalóg výrobkov, databáza firiem, diskusné fórum, kalendár akcií

Hmyz Magazín.sk

Entomologický magazín, archív článkov, fotografie hmyzu, ponuka literatúry

Historická revue

Populárno-náučný mesačníkom o udalostiach minulosti, historické reportáže, profily významných osobností, články o iných kultúrach a národoch, dejinách umenia, archeológii

Techpark o.z., Žilina

Vydavateľ časopisu Technika. Časopis Technika prináša zaujímavé, kvalitné a kvalifikované informácie zo všetkých oblastí vedy, techniky, priemyslu - automobilizmus, výpočtová technika, ekológia

Historický časopis

Odborný časopis pre oblasť histórie. Vydáva Historický ústav SAV

Archinfo

Stránky o architektúre, architektoch, pre architektov

Autoserver.sk

Komplexné informácie zo sveta motorizmu

Stavebníctvo a bývanie

On-line odborno-populárny časopis zameraný na problematiku individuálnej výstavby, výstavby a obnovy bytových domov i komunálnej výstavby

Techbox

Časopis o mobilných telefónoch a operátoroch a o technológiách moderného životného štýlu

Mobil.sk

Informácie o mobilnej komunikácií na Slovensku

Security Revue

Elektronický portál - publikovanie a diskusia o problémoch bezpečnosti. Bezpečnostné štúdie, osobná, objektová a informačná bezpečnosť

Strojnícky časopis

Časopis uverejňuje pôvodné vedecké príspevky z oblasti mechaniky strojov

SatCentrum

Váš sprievodca satelitným príjmom: Spravodajstvo, Prehľady družíc, Staníc, Programov, odborných Periodík a Výstav, Diskusia, Burza, Predajcovia

Ročenka elektrotechniky a energetiky

Vydáva Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

TZB Haustechnik

Odborný recenzovaný časopis z oblasti technického zariadenia budov a techniky prostredia. Odborné práce, informácie, predplatné, edičný plán

Revue priemyslu

Mesačník pre oblasť priemyselnej výroby a technológií

Stavebné materiály

Časopis o nových materiáloch, technologických postupoch, konštrukčných riešeniach a sanáciách stavebných konštrukcií

Journal of Electrical Engineering

Elektrotechnický časopis

M.I.A s.r.o., Bratislava

Vydavateľstvo dvojmesačníka Magazín stavebné stroje a mechanizácia

Bioweb

Portál zaoberajúci sa biológiou nielen v rozsahu stredoškolského učiva - vznik Zeme, pôvod života, štúdium bunky, biológia človeka, rastlín, živočíchov, genetika, molekulárna biológia

Vinič a Víno

Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov

Entomological Problems

Časopis vydávaný 2 krát do roka o entomologických problémoch

Moto magazín

Slovenský motocyklový štvrťročník

TopSpeed.sk

Internetový automagazín - novinky zo sveta motorizmu, autotesty, videotesty, autorecenzie, tuning, motoršport, reportáže

MOT

Motoristický časopis - recenzie automobilov, články, fórum

Mobilmania.sk

Denník o mobilnej komunikácii
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK