Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Biológia

Obsah > Veda a Technika >

Biológia

 
PODKATEGÓRIE

Botanika (16)

Genetika (3)

Zoológia (5)

ODKAZY 1 - 6 z 6

Hmyz Magazín.sk

Entomologický magazín, archív článkov, fotografie hmyzu, ponuka literatúry

Neurobiologický ústav SAV, Košice

Rozširovanie poznatkov o stavbe, funkciách a mechanizmoch činnosti nervového systému - vývoj mozgu, prijímanie a percepcie signálov, učenie a pamäť, pohyblivosť, spánok, stres, starnutie a neurologické a psychiatrické poruchy

Bioweb

Portál zaoberajúci sa biológiou nielen v rozsahu stredoškolského učiva - vznik Zeme, pôvod života, štúdium bunky, biológia človeka, rastlín, živočíchov, genetika, molekulárna biológia

Lesníctvo a ochrana prírody

Témy o ochrane prírody a ochrane spojenej s lovom zveri

Boos-biologické substancie, Košice

Vedecko-výskumný ústav. Výskum bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky. Vývoj a výroba očkovacích látok, vakcín, enzýmov, prírodných farbív, aróm. Dekontaminačné práce enzymatickou metódou

Katedra genetiky a plemenárskej biológie

Agronomická fakulta, SPU v Nitre

Copyright © BEST.SK