Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Archeológia

Obsah > Veda a Technika > História >

Archeológia

 
ODKAZY 1 - 7 z 7

Archeologický ústav SAV, Nitra

Informácie o výsledkoch výskumov, publikačná činnosť

Obnova.sk

Web pre reštaurátorov, konzervátorov, pamiatkarov, historikov umenia, archeológov, architektov a iných pre umenie a pamiatky zapálených ľudí

Terra Antiqua s.r.o., Rimavská Sobota

Archeologický výskum, záchranný archeologický výskum

Múzeum praveku Slovenska, Bojnice

Expozícia života neandertálcov na území mesta. Vzácne paleolitické nálezisko Prepoštská jaskyňa - národná prírodná pamiatka

Slovenský archeologický a historický inštitút-SAHI, Bratislava

Realizácia záchranných archeologických projektov a výskumov

Archeológia

Články o archeológii, nálezoch

Jozef Urminsky

Nové objavy z archeologických výskumov Západoslovenského múzea v Trnave

Copyright © BEST.SK